АННОТАЦІЯ

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Національна академія наук  України

Інститут мовознавства імені О.О. Потебні

Реферат на тему:

Лексико-семантична група іменників, які позначають осіб дитячого віку

(на матеріалі української мови)

Підготувала аспірантка ІІІ року навчання

відділу «Загальне мовознавство»

Остапчук Юлія Олексіївна

Київ – 2009