Вікова періодизація психічного розвитку дітей

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Першими, хто запропонував вікову періодизацію розвитку, були Піфагор, Гіппократ і Арістотель. Так, Піфагор (VI ст. до н.е.) виділяв чотири періоди в житті людини:

весну (становлення людини) - від народження до 20 років;

літо (молодість) - 20-40 років;

осінь (розквіт сил) - 40-60 років;

зиму (згасання) - 60-80 років.

Гіппократ у ході всього життя людини виділяв 10 семирічних періодів, а Аристотель ділив дитинство і отроцтво на три стадії:

перша - від народження до 7 років;

друга - від 7 до 14 років;

третя - від 14 до 21 року.

На сьогоднішній день не існує єдиної загальноприйнятої класифікації вікових періодів розвитку людини, хоча в різний час робилися численні спроби створення вікової періодизації. У результаті цього з’явилося безліч різних класифікацій, а єдиної класифікації так і не було створено.

У класифікації Дж. Біррена (1964) виділяються вісім фаз життєвого розвитку людини:
Перша фаза - дитинство, охоплює період до 2 років.
Друга фаза - дошкільний вік, від 2 до 5 років.
Третя фаза - дитинство, 5-12 років.
Четверта фаза - юність, 12-17 років.
П’ята фаза - рання дорослість, 17-25 років.
Шоста фаза - зрілість, 25-50 років.
Сьома фаза - пізня зрілість, 50-75 років.
Восьма фаза - старість, від 75 років і далі.

На думку Б.Г. Ананьєва, недоліком цієї класифікації є те, що тут не витримується єдиний принцип диференціації. Виділення другої фази (дошкільний вік) відбувається не за віковим критерієм, як в інших випадках, а за соціально - педагогічного ознакою.

У класифікації Д. Бромлея (1966) виділяються п’ять циклів розвитку:
- внутрішньоутробний,
- дитинство,
- юність,
- дорослість,
- старість.
При цьому кожен цикл, у свою чергу, поділяється на кілька стадій.

Зокрема, цикл «дитинство» охоплює три стадії:
- дитинство (від народження до 18 місяців),
- дошкільне дитинство (від 18 місяців до 5 років),
- раннє шкільне дитинство (від 5 років до 11-13 років).

Цикл «юність» поділяється на дві стадії:
- старше шкільне дитинство (від 11 до 15 років),
- пізня юність (від 15 років до 21 року).

Цикл «дорослість» складається з трьох стадій:
- рання дорослість (від 21 року до 25 років),
- середня дорослість (від 25 до 40 років),
- пізня дорослість (від 40 до 55 років).
В якості особливої перехідної стадії виділяється передпенсійний вік (від 55 до 65 років).

Цикл «старість» починається від 65 років і включає в себе також три стадії:

- відставка (від 65),
- старий вік (від 70),
- третя стадія, позначається як фініш, по суті включає в себе період старечих хвороб і смерті.

У класифікації Е. Еріксона виділяються наступні вікові етапи, стадії психосоціального розвитку: - від народження до 1 року (дитинство, або орально - сенсорна стадія),
- від 1 року до 3 років (раннє дитинство, або м’язово - анальна стадія),
- від 3 до 6 років (вік гри, або локомоторно - генітальна стадія),
- від 6 до 12 років (шкільний вік, або латентна стадія),
- від 12 до 19 років (підлітковий та юнацький вік),
- від 20 до 25 років (рання зрілість),
- від 26 до 64 років (середня зрілість),
- від 65 років (пізня зрілість).

В одній з поширених сучасних міжнародних класифікацій (Квін В., 2000) виділяються наступні вікові етапи:
1. Дитячого віку - від народження до 3 років.
2. Раннє дитинство - від 3 до 6 років.
3. Дитинство - від 6 до 12 років.
4. Підлітковий (юнацький) вік - від 12 до 18 років.
5. Молодість - від 18 до 40 років,
6. Зрілий вік - від 40 до 65 років,
7. Похилий вік - від 65 років.

У сучасному фундаментальному виданні з психології розвитку Г. Крайга (2000) наводиться періодизація хоча і близька до вищевказаної, але не збігається з нею повністю. Тут виділяються наступні вікові етапи:
- дитячого віку - від народження до 2 років,
- раннє дитинство - від 2 до 6 років,
- середнє дитинство - від 6 до 12 років,
- підлітковий (юнацький) вік - від 12 до 19 років,
- рання дорослість - від 20 до 40 років,
- середня дорослість - від 40 до 60 років,
- пізня дорослість - від 60 років і далі.