Висновок

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ми розглянули іменники, які позначають осіб дитячого віку у широкому розумінні (включаючи підлітків). Центром групи слів, які позначають дітей, є слово дитина. Найбільш характерною загальною рисою іменників, які позначають вік дитини, є відсутність диференціації за статтю (дитина, немовля, дитя, маля, карапуз, малолітка і т.д., які становлять більш ніж 2/3 від загальної кількості назв осіб дитячого віку). Крім того, на позначення осіб дитячого віку в українській мові       велика кількість похідних, зокрема, зменшувально-пестливих утворень (напр. – дитинонька, дитя, дитятко, дитяточко і т.д.), які складають 1/3 від загальної кількості найменувань осіб дитячого віку.

Представлена група іменників, які позначають осіб дитячого віку, становить мікросистему, яка має відносно закритий характер і члени якої знаходяться у відношеннях родо-видового типу (дитина-хлопчик, дівчинка; дитина – немовля, дитина – повзунок, пискун і т.д.), в синонімічних відношеннях (маля – маленя – малюк і т.д.); анатомічних відношеннях (хлопчик – дівчинка і т.д.).