ТЕМА 3 ЕТНІЧНІ МЕНШИНИ УКРАЇНИ

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 

План

Етнічна специфіка України.

Основні етнічні групи.

Міжетнічні взаємини в Україні.