АНОТАЦІЯ

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

ХАРЬКОВСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Бєлова Л.О., Радіонова Л.О. - Соціологія

Навчально-методичний посібник

(для студентів 3 курсу заочної форми навчання  всіх спеціальностей академії)

Харків – ХНАМГ – 2007

УДК 316; + 316.17316.2.

Соціологія: Навчально-методичний посібник  (для студентів 3 курсу заочної форми навчання  всіх спеціальностей академії). Авт.: Бєлова Л.О., Радіонова Л.О. – Харків: ХНАМГ, 2007. − 181  с.

Автори: Л.О.Бєлова,

Л.О.Радіонова

Рецензенти: д.-р соц.наук, проф. ХНУ ім. В.Н.Каразіна Л.М.Хижняк

д-р філос. наук, проф. Академії культури М.В.Дяченко

Рекомендовано кафедрой філософії та політології,

протокол № 4 от 21.11.2006г.

За рішенням Вченої Ради, протокол № 3 от 25.11.2006 р.