7.  ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКІ К ЗАЛІКУ ТА ІСПИТУ

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1.Соціологія як наука. Об'єкт і предмет соціології.

2.Теорія соціальної стратифікації Р. Дарендорфа.

3.Основні елементи культури. Культурні универсалії.

4.Структура соціологічної системи знання.

5.Процес соціалізації особистості.

6.Функції і дисфункции соціального конфлікту.

7.Основні підходи до визначення предмету соціології.

8.Види і функції соціальних інститутів.

9.Особливості мікро- і макросоціології.

10.Теорія соціальної стратифікації М. Вебера.

11.Функції сім’ї.

12.Місце соціології в системі наук.

13.Поняття соціального інституту.

14.О. Конт як засновник соціології.

15.Поняття абсолютної і відносної бідності.

16.Проблема соціальної типології в соціології особистості.

17.Функції соціології.

18.Основні критерії стратифікації.

19.Поняття соціальної норми і девіації.

20.Поняття соціального.

21.Функції культури.

22.Соціологічні концепції конфліктів.

23.Вчення О.Конта про соціальну статику і динамік.

24.Поняття «соціальний статус» і «соціальна роль».

25.Соціально-теоретичні передумови становлення соціології.

26.Теорія соціальної стратифікації Л. Уорнера.

27. Соціологія сім’ї.

28.Предмет і метод соціології Э. Дюркгейма.

29.Основні елементи і риси соціального інституту.

30.Теорії причин девіантної поведінки.

31.Поняття суспільства.

32.Соціалізація, її види, інститути і агенти.

33.Типи соціальних конфліктів

34.Основні теорії соціальної стратифікації.

35.Основні параметри соціологічного вивчення сім’ї.

36.Концепція соціологізму Э. Дюркгейма.

37.Форми і види девіантної поведінки.

38.Предмет і специфіка соціології конфлікту.

39.Еволюціоністська соціологія Г. Спенсера.

40.Поняття «людина», «індивід», «індивідуальність», «особистість».

41.Сім’я як соціальний інститут і мала соціальна група.

42.«Розуміюча» соціологія М. Вебера.

43.Поняття «бідність», «убогість».

44.Соціальна структура особистості.

45.Соціологічна система П. Сорокіна.

46.Соціальна мобільність як фактор формування соціальної структури.

47.Проблема взаємодії особистості і суспільства.

48.Емпіричний напрямок у соціології. Чикагська школа.

49.Сутність соціальної стратифікації.

50.Типи, види і форми культури. Культурний шок.

51.Типи сім’ї і форми шлюбу.

52.Управління конфліктом і форми його розв’язання.

53.Основні положення позитивізму, його представники.

54.Поняття культури. Соціологічне розуміння культури.

55.Предмет соціального конфлікту, його структура.