ЗМІСТ

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 

ВСТУП………………………………………………………………………..

3

 

1.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА МОДУЛЯ І ТЕМАТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ………………………………………..

 

4

 

1.1.

Мета вивчення...................................................................................

4

 

1.2.

Модуль соціологія............................................................................

5

 

1.3.

Зміст модуля соціології....................................................................

5

 

1.4.

Тематичний план завдань для самостійної роботи студентів......

7

 

2.

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ…………………………………

13

 

2.1.

Методичні рекомендації для самостійної роботи з підготовки контрольних робіт............................................................................

 

13

 

2.2.

Тематика контрольних робіт ……………………………………..

18

 

3.

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК СТУДЕНТІВ................................................................................................

 

38

 

4.

ПЕРШОДЖЕРЕЛА……………………………………………………………

39

 

4.1.

Э.Дюркгейм. Социология и социальные науки………………….

39

 

4.2.

М.Вебер. Основне социологические понятия……………………

53

 

4.3.

Ф.Теннис. Общность и общество…………………………………

99

 

4.4.

В.Парето. Социалистические системы…………………………...

111

 

4.5.

Р.Парк. Экология человека………………………………………..

118

 

4.6.

Р.Парк. Конфликт………………………………………………….

134

 

4.7.

Э.Гидденс. Социология как наука………………………………..

138

5.

КОСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З МОДУЛЯ СОЦІОЛОГІЇ.............................................

139

 

6.

СЛОВНИК ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ................................................................

170

 

7.

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТУВАННЯ ДО ЗАЛІКУ ТА ІСПИТУ...................

176

 

8.

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ................................................................................

178

 

9.

ЛІТЕРАТУРА ..................................................................................................

179