ЗМІСТ

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 

Вступ                                                                                                                       3

Цілі та завдання змістового модуля                                                                     4

Обов’язковий укрупнений навчальний елемент 1.

Загальна характеристика становлення й розвитку

сучасної західної соціології.                                                                                              5

Обов’язковий укрупнений навчальний елемент 2.

Структурно-функціональний аналіз                                                                    9

Обов’язковий укрупнений навчальний елемент 3.

Теорії символічного інтеракціонізму.                                                                  18

Обов’язковий укрупнений навчальний елемент 4.

Теорії соціального конфлікту.                                                                              23

Обов’язковий укрупнений навчальний елемент 5.

Концепція соціального обміну.                                                                            28

Обов’язковий укрупнений навчальний елемент 6.

Феноменологічна соціологія та етнометодологія.                                              35

Обов’язковий укрупнений навчальний елемент 7.

Структуралізм та пост структуралізм.                                                                 40

Обов’язковий укрупнений навчальний елемент 8.

Феміністська теорія.                                                                                               48

Обов’язковий укрупнений навчальний елемент 9.

Новітні теоретичні пошуки в соціологічній науці.                                            51

Інформаційно-методичне забезпечення                                                              59