ВСТУП

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 

Процеси європейської інтеграції охоплюють дедалі більше сфер життєдіяльності, в тому числі вищу школу, здійснюється модернізація освітньої діяльності в контексті європейських вимог. Орієнтація на Болонський процес повинна спрямовувати сучасну систему освіти на розвиток і набуття нових якісних ознак, гармонійний взаємозв’язок із суспільством в цілому. Важливим і, навіть, стратегічним завданням на сьогоднішньому етапі вищої освіти є забезпечення якості підготовки фахівців на рівні міжнародних вимог.

Введення кредитно-модульної системи в рамках Болонського процесу передбачає передусім стимулювання систематичної самостійної роботи студентів протягом усього семестру і підвищення якості їх знань.

Запропонований стислий конспект лекцій з методичними рекомендаціями для самостійної роботи в певній мірі мають на меті підвищення рівня активності студентів під час вивчення даного модуля. Особливого значення це набуває при підготовці спеціалістів економічного напрямку, які спеціалізуються на проблемах сучасного міста. Поглиблене вивчення «Історії соціології» надає студентам змогу формування соціологічного світогляду та набуття навичок розуміння, опису й пояснення соціальних явищ і процесів. Адже саме ці професійні якості дозволяють вивести майбутніх спеціалістів на якісно новий кваліфікаційний рівень.

Стислий конспект лекцій з методичними рекомендаціями для самостійного вивчення змістового модуля «Історія соціології» містить в собі перелік обов’язкових укрупнених навчальних елементів, основні поняття до кожного з них, план, методичні поради, короткий конспект лекції, список основної і додаткової літератури, теми дискусій і теми рефератів, питання для самоконтролю.

Систематична самостійна робота студенів за допомогою цих методичних рекомендацій дозволить в майбутньому на достатньому науковому рівні аналізувати можливості вирішення актуальних проблем суспільства в контексті сучасних соціологічних теорій, а також професійно спостерігати й аналізувати повсякденне життя.