Цілі та завдання змістового модуля.

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 

Основна мета вивчення змістового модуля «Історія соціології»– ознайомити студентів з основними теоретичними парадигмами, школами сучасної соціології, ідеями видатних соціологів ХХ століття, проблемами соціологічних теорій та головними напрямками розвитку сучасної соціологічної думки. Вивчення змістового модуля має на меті формування соціологічного світогляду та навичок розуміння, опису й пояснення соціальних явищ і процесів. Курс лекцій заснований на викладанні низки сучасних західних соціологічних теорій, їх порівняльному та системному аналізі. Обов’язковою складовою вивчення змістового модуля є вивчення студентами творів сучасних теоретиків соціологічної науки.

Внаслідок вивчення змістового модуля, кожен студент повинен знати:

загальні положення та сутність основних концепцій сучасних теоретиків соціологічної науки;

головні теоретичні парадигми сучасної соціології, їх інтелектуальні корені, концептуальний апарат, найбільш значущі висновки теорій;

роботи видатних соціологів ХХ століття, специфіку різних теоретичних шкіл і напрямків сучасної теорії;

проблеми сучасної теоретичної соціології, що ще не вирішені.

Уміти:

аналізувати різні теоретичні соціологічні концепції, знаходити спільні риси та розбіжності, надавати власні приклади практичного втілення теоретичних положень;

проаналізувати можливості вирішення актуальних проблем суспільства в контексті сучасних соціологічних теорій;

критично оцінювати наукову цінність окремих соціологічних теорій;

професійно спостерігати й аналізувати повсякденне життя;

використовувати теоретичні моделі для пояснення соціальних явищ і процесів.