Приложение 3 Перелік нормативних актів України у сфері охорони прав інтелектуальної власності

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

1. Конституція України (ст. 41, 54).

2. Кодекси України:

 Цивільний кодекс Української РСР (ст. 4, 27, 517, 520, 521, 522, 523).

 Цивільний процесуальний кодекс України (ст. 126, 218, 374, 405, 422).

 Кримінальний кодекс України (ст. 136, 137).

 Кодекс України про адміністративне правопорушення (ст. 512. 1643,255),

 Кодекс законів про працю України (ст. 42, 91, 126)

 Митний кодекс України (ст. 74).

3. Закони України:

 Про охорону прав на винаходи i корисні моделі від 15. 12. 93№3687ХІІ.

 Про охорону прав на промислові зразки від 15.12.93 № 3688XII.

 Про охорону прав на знаки для товарів i послуг від 15.12.93 №3689ХІІ.

 Про охорону прав на сорти рослин від 21. 04. 93 № 3116XII

 Про внесення змін i доповнень до деяких законодавчих актів України щодо охорони інтелектуальної власності від 28. 02. 95 №75/95ВР.

 Промови Української РСР від 28. 10. 89. №831211 (ст. 36).

 Про власність від 07.02.91 №698ХІІ(ст. 13,41).

 Про підприємства в Україні від 27.03.9 № 887Х11 (ст. 1,9).

 Про зовнішньоекономічну діяльність 16. 04. 91 №Х11 (ст. 17, 31).

 Про інвестиційну діяльність від 18. 09. 91 № 156012 (ст. !, 3. 4, 5,11).

 Про господарські товариства від 1909. 91 № 157612 (ст. 1, i3)

 

 Про наукову i науковотехнічну діяльність від 01. 12. 98 № 284XIV(ст. 42).

 Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності від 18. 02. 92 № 213212 (ст. 2, 7).

 Про охорону атмосферного повітря від 16. 10. 1992 № 270712 (ст. 29).

 Про телебачення i радіомовлення від 21. 12. 1993 № 375912 (ст. 21).

 Про авторське право i суміжні права від 23. 12. 1993 № 3792XI1

 Про режим іноземного інвестування від 19. 03. 1996 № 93/96ВР (ст.ст. 2,21).

 Про лікарські засоби від 04. 04. 1996 № 123/96ВР (ст. 5).

 Про захист від недобросовісної конкуренції від 07,06. 1996 № 236/96ВР(ст. ст. . 4,6, 16, 17, 18, 19,25).

 Про рекламу від 03.07.1996 № 270/96ВР (ст. . ст. 5, 6).

 Про приєднання України до Міжнародної конвенції по oxopoні нових сортів рослин від 02.06.1995 № 209/ВР.

 Про ратифікацію Договору про закони щодо товарних знаків від 13.10.1995 № 380/95ВР.

 Про приєднання України до Будапештського договору про Міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури від 11.1996 №474/968 Р,

 Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем від 05. 11. 97 №621/97ВР,

 Про охорону прав на зазначення походження товарів від 16.06.99 №752Х1У

4. Укази Президента України:

 Указ Президента України "Про Тимчасове положення про правову охорону об’єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні від 18.09.1992 № 479/92.

 Указ Президента України "Про визнання такими, що втратили чинність. Указів Президента України у зв'язку з прийняттям Законів України щодо промислової власності від 22.06.1994 № 324/94.

 

 Указ Президента України "Про приєднання України до Найробського договору про охорону Олімпійського символу» від 13. 03. 98 № 19298.

5. Заява прем’єрміністра України В. Фокіна «Про дію в Україні Міжнародних угод з питань охорони промислової власності» від 26.08.1992.

6. Декрет Кабінету Міністрів України "Про державне мито" від 21.01.1993 № 793 (ст. 24).

7. Постанови Верховної Ради України:

 Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на винаходи i корисні моделі від 23.12.1993№3769Х11.

 Про введення в Д1Ю Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" від 23.12.1993 № 3770XII.

 Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів i послуг" від 23.12.1993 № 3771 XІІ.

 Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" від 21.04.1993 № 3 117 XII.

 Про затвердження "Положення про порядок оформлення та використання прав на винаходи. корисні моделі i промислові зразки, що становлять державну таємницю" від 19.01.1995 № 4/95ВР.

 Про введення в дно Закону України "Про внесення змін i доповнень до деяких законодавчих акта України щодо охорони інтелектуальної власності" від 28. 02. 1995 № 76/95ВР.

 Про внесення змін i доповнень до Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993 №. 376912 "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на винаходи i корисні моделі від 18.07.1997 № 488/97ВР.

8. Постанови Кабінету Miніcтpiв України:

 Про питання Державного патентного відомства України від 16.05.1992 №248.

 Про створення Державного патентного відомства від 27.01.1992 №29.

 Про затвердження Положення про Державне патентне відомство України від 21.07.1992 № 411.

 Про перелік послуг Держпатенту i Державної Kомісії пo випробуванню та oxopoні copтів рослин Мністерства сільського господарства i продовольства, пов'язаних із забезпеченням прав на сорти рослин, та розміри їх оплати від 28.10.1993 № 884.

 Про доповнення переліку послуг, пов'язаних iз забезпеченням прав на сорти рослин, та розміри їx оплати, затвердженого постановою Кабінету Miністрів України від 28.10.1993 № 884, від 13.07.1994 № 481.

 Про порядок виплати винагороди авторам винаходів i промислових зразків, що охороняються чинними на території України свідоцтвами СРСР від 11.07.1994 № 473.

 Про Порядок надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання винаходу (корисної моделі), промислового зразка чи топографії інтегральної мікросхеми без згоди власника прав на них, але з виплатою йому відповідної компенсації від 06.04.1998 № 444.

 Про тимчасовий порядок видачі патентів України на винаходи без проведення експертизи заявок по суті від 29.08.1994 № 593.

 Про затвердження "Положення про порядок оплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки та знаки для товарів та послуг від 10.10.1994 № 701.

 Про державну систему депонування штамів мікроорганізмів від 12.10.1994 №705.

 Про внесення змін i доповнень до Постанови Кабінету Miністрів України від 10.10.1994 № 701

 «Про затвердження Положення про порядок оплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки та знаки для товарів i послуг» від20.03.1995 №196.

 Про мiжвiдoмчy Комісію щодо погодження питань правової охорони знаків для товарів i послуг від 20.10.1995 № 846.

 Про внесення змін i доповнень до постанови Кабінету Miністрів України від 10.10.1994 № 701

 «Про затвердження Положення про порядок оплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки та знаки для товарів i послуг» від 16.01.1996 №98.

 Про внесення змін i доповнень до Постанови Кабінету Miністрів України від 10.10.1994 № 701

 «Про затвердження Положення про порядок оплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки та знаки для товарів i послуг» від 14.08.1996 №948.

 Про затвердження Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) від 27.08.1997 № 938.

 Про внесення змін i доповнень до Постанови Кабінету Miністрів України від 10.10.1994 № 701 від 06.04.1998 № 445.

 Про нову редакцію додатку до Постанови Кабінету Miнicтpiв України від 28.09.1993 № 806 від 28.12.98 №2085.

 9. Нормативноправові акти, що видані у відповідності до компетенції Держпатенту України:

 Правила складання та подання заявки про видачу патенту на сорт рослин від 07.04.1994 № 70/279.

 Про встановлення розміру плати за атестацію кандидатів у представники у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) від 21.09.1994 №221/43!.

 Положення про Kомісію Держпатенту України по атестації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) від 21.09.1994 №222/432.

 Положення про апеляційну комісію Держпатенту України від 21.09.1994 №223/433.

 Положення про Державний реєстр представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) від 21.09.1994 р. № 224/434.

 Положення про порядок оформлення та використання прав на винаходи. корисні моделі i промислові зразки, що становлять державну таємницю. затверджене Постановою Верховної Ради України від 19.01.1995 №4/95ВР.

 Порядок надання послуг Держпатентом України від 28.02.1995 №50/586.

 Порядок експертної оцінки нематеріальних активів від 10.08.1995 №292/828 (затверджений спільним наказом ФДМ i ДКНТ від 27.07.1995 №969/97).

 Методичні рекомендації про порядок складання, подачф i розгляду заяви на раціоналізаторську пропозицію, затверджені наказом Держпатенту України від 27.08.1995 № 131

 

 Положення про свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію та порядок його видачі від 04.09.1995 № 323/859.

 Положення про Апеляційну раду Держпатенту України від 09.04.199б№171/П96.

 Зміни та доповнення до Порядку надання послуг Держпатентом України від 16.10.1996 № 211.

 Правила складання, подання i розгляду заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми від 03. 07. 98 №420/2860.

 Положення про Державний реєстр України топографій інтегральних мікросхем та порядок видачі свідоцтв від 08.06.98 №368/2808.

 Інструкцію про розгляд та реєстрацію договору про передачу права власності на топографію інтегральної мікросхеми та ліцензійного договору на використання топографій інтегральної мікросхеми від 15.06.98 №382/2822.

 Зміни i доповнення до Порядку надання послуг Держпатентом України від 20.05.98 №331/2771.