Винаходи (корисні моделі)

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

 Правила складання i подання заявки на видачу патенту України на винаходи i корисну модель від 27.12.1994 № 318/528.

 Інструкція щодо підготовки опису до патенту на винахід (корисну модель) до публікації від 27.12.1994 № 319/529.

 Інструкція про порядок ознайомлення з матеріалами заявки на винахід (корисну модель) та відомостями, що занесені до Державного реєстру патентів України на винаходи i Державного реєстру патентів України на корисні моделі 21.03.95 №76/612.

 Інструкція про розгляд заявки про наміри здійснити патентування винаходу (корисної моделі) в іноземних державах від 01.06.1995№ 164/700.

 Інструкція про розгляд та реєстрацію договору про передачу права власності на винахід (корисну модель) та ліцензійного договору на використання винаходу (корисної моделі) ВІД 21.06.1995 № 180/716.

 Інструкція про порядок видачі патентів України на винаходи, що охороняються авторськими свідоцтвами СРСР від 26.07.1995 №246. /782.

 

 Інструкція про порядок депонування в Україні штамів мікроорганізмів з метою здійснення патентної процедури від 04.08.1995 №286/822.

 Інструкція про розгляд та публікацію заяви власника патенту України про надання будьякої особі дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) від 22.31.1995 № 419/955.

 Положення про Державний реєстр посвідчень України на винаходи. що становлять державну таємницю, та порядок видачі посвідчень від 17.01.1996 №23/1048.

 Положення про Державний реєстр посвідчень України на корисні моделі, що становлять державну таємницю, та порядок видачі посвідчень від 17.01.1996 №25/1050.

 Зміни i доповнення до Правил складання i подання заявки на видачу патенту України на винахід i корисну модель від 06.02.1996 №51/1076.

 Порядок видачі посвідчень України на винаходи, що становлять державну таємницю охороняються авторськими свідоцтвами СРСР від 16.02.1996 №77/1102.

 Інструкція про особливості складання та подання заявок на винаходи (корисні моделі), що становлять державну таємницю від 14.03.1996 №111/1136.

 Порядок розгляду заявок на винаходи (корисні моделі), що становлять державну таємницю від 09.04.1996 № 172/1197.

 Положення про Державний реєстр патентів України на винаходи та порядок видачі патентів від 18.06.1996 № 304/1329.

 Положення про Державний реєстр патент1в України на корисні моделі та порядок видачі патентів від 18.06.1996 № 305/1330.

 Зміни i доповнення до Інструкції про порядок видачі патентів України на винаходи, що охороняються авторськими свідоцтвами СРСР від 27.06.1996 №332/1357.

 Порядок розгляду заявки на винаходи (корисну модель) від 20.12.1996 №730/1755.