Промислові зразки

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

 Правила складання та подання заявки на видачу патенту України на промисловий зразок від 13.02.1995 № 35/571.

 Інструкція про розгляд заявки про наміри здійснити патентування промислового зразка в іноземних державах від 01.06.1995 № 163/699.

 Інструкція про розгляд та реєстрацію договору про передачу права власності на промисловий зразок та ліцензійного договору на використання промислового зразка від 21.06.1995 №181/717.

 Правила проведення експертизи заявки на промисловий зразок |від 24.07.1995 №232/768.

 Інструкція про порядок видачі патентів України на промислові зразки, що охороняються свідоцтвами СРСР від 26.07.1995 №247/783.

 Інструкція про порядок ознайомлення з матеріалами заявки на промисловий зразок та відомостями, що занесені до Державного реєстру патентів України на промислові зразки від 01.08.1995 №271/807.

 Інструкція про розгляд та публікацію заяви власника патенту України про надання будьякої особі дозволу на використання запатентованого промислового зразка від 22.11.1995 № 418/954.

 Положення про Державний реєстр посвідчень України на промислові зразки, що становлять державну таємницю, та порядок видач) посвідчень від 17.01.1996 № 24/1049.

 Інструкція про особливості складання, подання та розгляду заявок на промислові зразки, що становлять державну таємницю від 14.06.1996 № 299/1324.

 Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки та порядок видачі патентів від 18.06.1996 № 306/1331.

 Зміни i доповнення до інструкції про порядок видачі патентів України на промислові зразки, що охороняються свідоцтвами СРСР від 27.06.1996 № 331/1356.