Сорти рослин

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

 Правила складання та подання заявки про видачу патенту на сорт рослин, затверджені наказом Держпатенту від 11.02.1994 р. № 27 та зареєстровані) в Мінюсті за № 70/279 від 07.04.1994 р.

 Положення про Державний реєстр copтів рослин України та порядок видачі патентів затверджене наказом Держпатенту від 13.01.1999р. № 10. та зареєстроване в Мінюсті за №012199 від 26.02.1999р.

10. Форми статистичної звітності:

 Наказ Мінюсту України про затвердження типових форм первинного обліку об’єктів промислової власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків), раціоналізаторських пропозицій від 27.03.1995 № 90/626.

 №4нт"3віт про надходження та використання об’єкта промислової власності", затверджений інструкцією Мінстату від 24.07.1995 №237/773.

 №4нт(перелік) "Звіт про використання винаходів та промислових зразків, що захищені свідоцтвами СРСР", затверджений інструкцією Мінстату від 03.08.1995 № 279/815.

 №5нт (ліцензії) "Звіт про освоєння закуплених за кордоном ліцензій на об’єкти інтелектуальної власності", затверджений Положенням Мінстату про затвердження форм державної статистичної звітності по статистиці науки, інформатики та інновацій, а також інструкцій про порядок їx заповнення від 26.07.1996 № 391/14і6.

 №6нт(ліцензії) "Звіт про продаж за кордон ліцензій на об’єкти інтелектуальної власності", затверджений Положенням Мінстату про затвердження форм державної статистичної звітності по статистиці науки, інформатики та інновацій, а також інструкцій про порядок їх заповнення від 24.07.1995 №235/771.