1. Значення митної діяльності та законодавство про неї

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 

Успішний розвиток будь-якої країни значною мірою залежить від уміння організувати захист її економічних інтересів. Одним із важливих способів такого захисту є правильно організована і чітко налагоджена митна спра­ва, в межах якої визначається порядок переміщення через митний кордон товарів та інших предметів, вирішуються питання митного регулювання, пов’язані з установленням мита та митних зборів, процедури митного контролю, використовуються інші засоби проведення в життя митної політики. Адже відомо, що, наприклад, безконтрольний вивіз із держави товарів, скарбів, культурних цінностей завдає значної шкоди її економічним та іншим інтересам.

Не може бути успішною і боротьба із злочинністю, коли до держави через її кордони безконтрольно і незаконно, контрабанд­ним шляхом надходять зброя, наркотики тощо. Тому не випадково у багатьох державах світу, в тому числі в Україні, митні органи належать до системи правоохоронних органів.

Для України митна діяльність — відносно нова справа. У 1991 р. (за часів існування СРСР) у нашій республіці функціонувало 26 митниць, керівництво якими здійснювали союзні органи. У 1992 р. в Україні було створено понад 50 митниць. Керував митною справою спеціально створений для цього орган — Державний митний комітет України.

8 лютого 1997 р. Указом Президента України він був ліквідований і замість нього створена Державна митна служба України, яка є і зараз. Це єдина загальнодержавна система, яка складається з митних органів і спеціалізованих митних установ та організацій.

Митна служба України — це досить складна і розгалужена система, яка включає 51 митницю, з яких 10 регіональних, спеціалізовані управління та організації. Контроль за переміщенням товарів за кордон забезпечують нині 137 постів, а на державному кордоні діють 144 міжнародні, 35 міждержавних пунктів пропуску, 50 пунктів спрощеного переходу. Всього в митній службі працює 18 тис. осіб. За останніми даними, через кордон щодоби пропускається понад 100 тис. громадян, 20 тис. транспортних засобів, близько 1 млн т вантажів, оформляється 4 тис. вантажних митних декларацій.

Про ефективність діяльності митної служби свідчить хоча б такий факт: у 1995 р. у Держбюджет України було перераховано 340 млн грн, а у 2000 р. — вже 9,02 млрд грн, тобто в 26 разів більше. Питома вага внеску митних органів за період 1995—2000 рр. зросла з 2,8 % від усіх надходжень до дохідної частини Держбюджету до 27 % (майже в 10 разів).

Створення митної служби в Україні зумовило необхідність розроблення і прийняття відповідних законодавчих та інших нор­мативних актів, які б забезпечили правове регулювання її діяльності. 12 грудня 1991 р. Верховною Радою України був прийнятий Митний кодекс України, в якому визначалися принципи організації митної справи в нашій державі з метою сприяння фор­муванню ринкової економіки та активізації її зовнішньоекономіч­ної діяльності на основі єдності митної території, мита та митних засобів. Кодекс був спрямований на забезпечення дотримання митними, іншими державними органами, суб’єктами зовнішньоекономічної і господарської діяльності, а також громадянами прав та обов’язків у галузі митної справи. 11 липня 2002 р. Верхов­ною Радою України прийнято новий Митний кодекс України, норми якого вирішують досить широкий спектр питань у сфері митного регулювання.

Варто вказати, що значна кількість питань стосовно митної діяльності була врегульована законами України. Так, 5 лютого 1992 р. Верховна Рада України прийняла Закон України «Про Єдиний митний тариф», який визначив порядок формування та застосування єдиного митного тарифу України при ввезенні на її митну територію та вивезенні за її межі товарів та інших предметів з метою обкладання їх митом. Відповідно до цього Закону
Кабінет Міністрів України розробив і Декретом від 11 січня 1993 р. затвердив Єдиний митний тариф України. Взагалі слід зазначити, що до названого Закону вносилось дуже багато змін. Врешті-решт це спричинило прийняття Верховною Радою України 5 квітня 2001 р. нового Закону України «Про Митний тариф України», але і він не є стабільним, адже до нього за час, що минув з моменту його прийняття, рядом законів України (від 12 липня 2001 р., від 4 жовтня 2001 р., 10 січня 2002 р. та 7 березня 2002 р.) уже внесені зміни.

Чимало нормативно-правових актів з митних питань прийняв Кабінет Міністрів України. До них можна віднести декрети «Про оподаткування бартерних (товарообмінних) операцій у галузі зов­нішньоекономічної діяльності» від 9 грудня 1992 р., «Про порядок обкладання митом предметів, які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України» від 20 грудня 1992 р. (28 січня 1994 р. був прийнятий Закон України «Про порядок обкладання митом предметів, які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України», що скасував уже названий Декрет), «Про порядок обкладання митом предметів, які ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну» від 11 січня 1993 р., «Про квотування і ліцензування експорту товарів (робіт, послуг)» від 12 січня 1993 р., «Про порядок реалізації квот і видачі ліцензій на експорт товарів у 1993 р.» від 12 січня 1993 р., «Про вивізне (експортне) мито у 1993 р.» від 11 січня 1993 р. та деякі інші. За період 1995—2002 рр. було прийнято біля 140 постанов Кабінету Міністрів України, зокрема у 2002 р. такі: «Про затвердження складу Митно-тарифної ради України» (10 січня), «Про затвердження переліку та обсягу товарів, що ввозяться на митну територію України і використовуються для розширення виробництва та виробничої діяльності підприємств з виготовлення боєприпасів, їх елементів та виробів спецхімії» (13 березня), «Про перелік обсягів і порядок ввезення товарів, що використовуються для будівництва та виробничої діяльності підприємств з виробництва автомобілів і комплектуючих виробів до них і не оподатковуються під час ввезення їх на митну територію України» (1 червня) та ін.

Ряд важливих питань митної справи врегульовано указами Президента України. Так, свого часу були видані укази, якими затверджувалися положення про Державну митну службу України, про Державний митний комітет України, про Концепцію трансформації митного тарифу України на 1996—2005 рр. відповідно до системи ГАТТ/СОТ.

Велику кількість нормативно-правових актів, що стосуються митної справи, приймає Державна митна служба України.