3. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК СТУДЕНТІВ

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Студент повинен:

Знати: специфіку соціологічного підходу до аналізу суспільства, основні етапи розвитку соціологічної думки, особливості соціальної структури та соціальної стратифікації сучасного суспільства, характеристику й функції основних соціальних інститутів (сім'я, культура, економіка, політика, релігія), структуру особистості та її типологію.

Вміти:

На основі аналізу виробничого завдання визначати мету емпіричного соціологічного дослідження; залежно від визначеної мети обрати адекватну їй технологію соціологічного дослідження; провести емпіричне соціологічне дослідження за обраною технологією; за відповідними методиками провести аналіз результатів емпіричного соціологічного дослідження. У процесі роботи в певній соціальній групі, застосовуючи типові методи емпіричного соціологічного дослідження, визначити характеристики суспільної реальності. На основі аналізу результатів соціологічного дослідження, використовуючи базові ознаки і типологію суспільства, визначати тип суспільства у конкретній державі, його мобільність і маргінальність. На основі аналізу результатів соціологічного дослідження, літератури про стратифікацію суспільства визначити його структуру й класифікувати характеристики розвитку суспільної системи конкретної держави. Шляхом аналізу результатів соціологічного дослідження, використовуючи критерії класифікації та ознаки соціальних інститутів та спільностей, визначити їх функції в конкретній державі. На основі аналізу державних нормативно-правових документів про суспільні об'єднання, програмних документів суспільних об'єднань, використовуючи критерії класифікації суспільних об'єднань і рухів, визначити тип конкретного суспільного об'єднання та його місце в соціальній структурі держави. На основі аналізу результатів самоспостережень, використовуючи процедури соціологічного аналізу, встановити власний соціальний статус. Шляхом аналізу результатів власних спостережень, використовуючи процедури соціологічного аналізу, встановити соціальний статус учасників спільної діяльності. Визначити стан і дієздатність трудового колективу.