8. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Цивільне суспільство як об'єкт соціології.

Функції соціології.

Методи збору інформації в соціологічних дослідженнях.

О. Конт і його позитивістська соціологія.

Еволюціоністська соціологія Г. Спенсера: основні ідеї.

Соціологія Э. Дюркгейма.

«Розуміюча» соціологія М. Вебера.

Соціологічна система П. Сорокіна.

Особливості становлення і розвитку соціології в Росії.

Основні зміни соціальної структури в умовах ринкових відносин.

Бідність як соціальний феномен.

Середній клас в Україні.

Соціологічні дослідження сучасних економічних процесів і явищ.

Освіта як цінність.

Вища школа в сучасних умовах.

Соціологія сім’ї: сучасні проблеми дослідження.

Основні причини кризи сучасної сім’ї.

Нові види родин: чи є за ними майбутнє?

Концепції формування особистості (З.Фрейда, Ж.Піаже, Е.Еріксона та ін.

Цінності і їх роль у соціалізації особистості.

Соціологічне розуміння культури.

Феномен молодіжної субкультури.

Соціокультурна динаміка П. Сорокіна.

Соціологічний аналіз девіантної поведінки.