ЗМ1.1.  Загальні питання теорії соціології

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Починати вивчати соціологію слід з визначення об’єкта і предмета. Потім усвідомити структуру соціологічної системи знання, її мультипарадигмальність, основні соціологічні методи. Розглянути місце соціології в системі суспільних наук, вивчити її теоретичні й практичні функції.

Соціологічний словник: соціологія, суспільство, соціальне, теорія, соціологічне дослідження, парадигма, метод, соціологічна уява.

Питання

1.У чому специфіка об’єкта соціології у порівнянні з іншими суспільними науками?

2.У чому сутність сучасних дискусій про предмет соціології?

3.Назвіть особливості макро- і мікросоціології.

4.Які існують загальні соціологічні теорії?

5.Яке місце посідають спеціальні соціологічні теорії у структурі соціології?

6.Які функції конкретних соціологічних досліджень?

7.Визначити місце соціології в системі наук.

8.Які науки впливали на виникнення соціології?

При знайомстві з організацією і проведенням соціологічних досліджень звернути увагу на їх види. Познайомитися з програмою соціологічного дослідження. Розглянути методи збору інформації в КСД.

Соціологічний словник: конкретно-соціологічне дослідження, програма КСД, спостереження, аналіз документів, опитування, узагальнення, класифікація, типологізація.

Питання

1.Що таке конкретне соціологічне дослідження?

2.Які види соціологічних досліджень використовуються?

3.Яка структура і функції програми соціологічного дослідження?

4.Які існують методи збору інформації в соціологічних дослідженнях?

5.Що таке генеральна й вибірна сукупності? Як будується вибірка?

6.Як робиться аналіз даних? Які методики й техніки застосовуються?