Лекція 3. ЕПІСТЕМОЛОГІЯ ГОСПОДАРСТВА

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 

3.1. Економічна методологія: класична і неокласична.

3.2. Економіка у контексті філософії науки.

3.3. Постмодернізм в економічній науці.

Опорні поняття:

гносеологія, меркантилізм, маржиналізм, фізіократи, неокласична економіка, постмодерна економіка