АНОТАЦІЯ

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 

Фесенко Г.Г. - Філософія господарювання

Конспект лекцій та методичні вказівки до практичних занять

з навчальної дисципліни

Харків – 2008

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Фесенко Г.Г.

Конспект лекцій

та методичні вказівки до практичних занять

з навчальної дисципліни

ФІЛОСОФІЯ ГОСПОДАРЮВАННЯ

(для студентів заочної форми навчання напрямів підготовки

0501 „Економіка і підприємництво“, 6.030504 - „Економіка підприємства“ і 6.030509 – „Облік і аудит“)

Харків - 2008

Конспект лекцій та методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Філософія господарювання» (для студентів заочної форми навчання напрямів підготовки 0501 „Економіка і підприємництво“, 6.030504 - „Економіка підприємства“ і 6.030509 – „Облік і аудит“). – Фесенко Г.Г. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 79 с.

Рецензент: зав.кафедри історії та культурології к.і.н., доц. Рябченко О.Л.

Рекомендовано кафедрою історії та культурології, протокол засідання

№ 10 від 25 червня 2008 р.

© Фесенко Г.Г., ХНАМГ, 2008