ЗМІСТ

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 

Вступ

3

Лекція 1. Господарство як предмет філософського аналізу. . . . . . . . .. .. .

5

1.1. Феномен господарства в системі соціогуманітарного знання……

5

1.2. Концептуальні витоки філософії господарства……………….....

6

1.3. Раціональна реконструкція функціонування господарства (від архаїки

до Нового часу)………………………………….......

7

Лекція. 2. Історія філософсько-господарської думки. . . . . . . . . . . . . . . . .

 

14

2.1. Історична ґенеза предмета філософії господарювання в античну добу .

14

2.2. Господарське богослов`я західноєвропейського середньовіччя..

16

2.3. Філософсько-антропологічні принципи господарювання за доби

Відродження та Реформації……………………………….

18

2.4. Філософсько-господарська думка ХУІІІ – початку ХХ ст

20

2.5. Новітня філософія господарювання

25

 

Лекція. 3. Епістемологія господарства ……………………………………

 

33

3.1. Економічна методологія: класична та неокласична

33

3.2. Економіка у контексті філософії науки

41

3.3. Епістемологія економіки та постмодерністський дискурс

44

 

Лекція 4. Аксіологія господарства …………………………………………

 

50

4.1. 4.1. Матеріальні та духовні цінності людини як принципи організації господарства…………..

50

4.2. Системна організація цінностей. Мати чи бути?.

57

4.3. Цінність як предмет потреб людини. Мати чи бути?............................

64

Методичні вказівки до проведення практичного заняття

«Онтологія господарства та господарювання»

 

70

Список літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77