ВСТУП

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 

Філософське дослідження загальних передумов

економічної діяльності й економічного мислення

…є безпосереднім завданням філософії господарства.

С.М. Булгаков

Дослідження сучасного господарського життя залишає актуальним питання, підняте у свій час С.М. Булгаковим у трактаті «Філософія господарства»: «чи є господарство функцією людини або ж людина є функцією господарства?» Сьогодні осмисленню і переосмисленню піддаються самі основи господарювання: цілі і можливості виробництва, його цілі та цінності господарства в цілому, результати і наслідки господарювання.

У пошуку нових концептуальних рішень теоретична економія звертається до філософії господарства, що намагається дослідити те смислове поле господарської реальності, яке знаходиться за межами дослідницьких інтересів економічної науки, а саме: хто така людина? в чому сенс її життя? чому, навіщо і куди спрямована діяльність людини, яка господарює? яку мету має людське господарство? якими будуть його наслідки? який результат має бути?

Філософія господарства не дає практичних порад, а надає світогляд, тим самим формує людину, яка господарює. Філософія господарства ні на чому не наполягає, хоча й виступає за мудрість. Філософія, спираючись на точні і перевірені знання, здобуті наукою, формує і направляє процес розуміння світу, результатом якого стає певна цілісна «картина світу». Отже, філософсько-господарське знання, по-перше, є світоглядним, узагальнюючим, трансцендентним (а не функціональним, технологічним), по-друге, діалогічним (з економічною та іншими науками).

Конспект лекцій та методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Філософія господарювання» відповідає навчальному плану студентів заочної форми навчання напряму підготовки 0501 „Економіка і підприємництво“ (лекції 8 год., практичні заняття – 2).

 

Аудиторні заняття

Кількість годин

Лекції

 

1. Господарство як предмет філософського аналізу

1

2. Історія філософсько-господарської думки

3

3. Епістемологія господарства: проблеми й підходи

2

4. Аксіологія господарства

2

Практичні заняття

 

Онтологія господарства та господарювання

2

Всього

10