Лекція 1. ГОСПОДАРСТВО ЯК ПРЕДМЕТ ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 

1.1. Феномен господарства в системі сучасного соціогуманітарного знання.

1.2. Концептуальні витоки філософії господарства.

1.3. Раціональна реконструкція функціонування господарства (від архаїки до

Нового часу).

Опорні поняття: філософія господарства, онтологія, аксіологія,                                                         епістемологія, антропологія, спосіб господарського буття