1.2. Концептуальні витоки філософії господарства

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 

Основні питання філософії господарювання:

У чому полягає суть господарського буття?

У чому смисл діяльності людини, яка господарює у світі?

Актуальними також є:

Що є благо? Що є багатство? Що є виробництво? Що є власність? Як працюють гроші? Яке ставлення повинна виробити людина до власності? Що важливіше - захист виробника чи споживача?

Функції філософії господарювання:

Онтологічна – осмислюється господарство з точки зору його виявлення у бутті.

*Буття – поняття, яке означає все те, що існує; головний предмет досліджень метафізики (як теорії буття існуючого) і онтології (як теорії буття можливого).

Антропологічна – осмислює діяльність людини як суб’єкта господарювання.

Епістемологічна – розробляє шляхи пізнання господарства, тобто методологію.

*Філософія господарства намагається показати значення методологічної     проблематики, здатність надати евристичності сучасним економічним    дослідженням.

(Евристика – спроба методологічним шляхом знаходити нове).

Аксіологічна – намагається визначити основні цілі й цінності господарювання.

Господарство (буття, життя, виробництво; продуктивна організація життя, буття) – філософське поняття, що розкриває об’єктивний, цілеспрямований (телеономний) зв’язок людини зі світом природи і культури. Отже об’єктом філософського аналізу господарства є цілеспрямована діяльність людини та її результати щодо перетворення природного світу, а потім і світу культури. Мета взаємодії людини із світом культури й природи обумовлена збереженням самого життя як “граничного підґрунтя Буття”.