Лекція 2. ІСТОРІЯ ФІЛОСОФСЬКО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДУМКИ

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 

2.1. Історична ґенеза предмета філософії господарювання в античну добу.

2.2. Господарське богослов’я західноєвропейського середньовіччя.

2.3. Філософсько-антропологічні принципи господарювання за доби

Відродження та Реформації.

2.4. Філософсько-господарська думка ХVІІІ – початку ХХ ст.

2.5. Новітня філософія господарювання.

Опорні поняття:

історіософія господарства, ойкономія, політична економія, хремастика, камералістика, „людський капітал”, економічний матеріалізм