АНОТАЦІЯ

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 

Радіонoва Л. О. - Філософія

ХАРКІВ - 2006

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

УДК 101.122/129

Філософія: Навчальний посібник (для студентів 2 курсу ФПО і заочного навчання). Авт. Радіонова Л.О. - Харків: ХНАМГ, 2006. - 142 с.

Рекомендовано як навчальний посібник Вченою радою ХНАГХ, рішення № 21 від 30.06.2006 р.

Автор: Радіонова Л.О.

Рецензент: д. філос. н., проф. В.В.Будко