ЗМІСТ

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 

ПЕРЕДМОВА                       3

І    НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «ФІЛОСОФІЯ» І

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ                  5

Плани семінарських занять             10

Самостійна навчальна робота студента                 15

Поточні тести модуля 1 ФІЛОСОФІЯ                   18

Теми контрольних робіт                  23

Контрольні питання і завдання з модуля «Філософія»                 27

Першоджерела                      27

Змістовий модуль 1.1.

ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ                     37

I           Предмет філософії                 37

Філософія стародавнього світу                    42

Філософія Середньовіччя                 59

Філософія нового часу (XVII-XVIII ст.)                70

Німецька класична філософія                      76

Історія філософії України                 80

Тенденції розвитку сучасної філософії                   89

Змістовий модуль 1.2.

СИСТЕМА ФІЛОСОФІЇ                 96

Проблема систематизації філософського знання              96

Онтологія                   101

Гносеологія                114

Соціальна філософія і філософська антропологія              120

Підсумковий тест з модуля «Філософія»               130

Критерії оцінок виконання завдань комплексної роботи з модуля

«Філософія»               140