МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 

Дати уявлення про специфіку філософії як важливої форми суспільної свідомості, історичного типу світогляду; показати методологічну роль філософського знання в розумінні онтологічних, гносеологічних, аксіологічних і соціальних проблем буття; ознайомити з історією філософської думки, зокрема в Україні, з досягненнями сучасної філософії; сприяти формуванню у студентів здібностей до логічного мислення, самостійного аналізу складних явищ суспільного життя, уміння пов'язувати загальнофілософські проблеми з розв'язанням завдань сучасної практики.

БЮДЖЕТ ЧАСУ

Лекцій —       10        год.

Семінарських занять —        6          год.

Самостійна робота —           92        год.

Разом: 108      год.

Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни Модуль 1. Філософія

 

№ п/п

Обов'язкові укрупнені навчальні елементи

Кількість годин

 

Змістовий модуль 1.1. Історія філософії

 

 

Обов'язкові укрупнені навчальні елементи

 

1

 

Предмет філософії

0,5

2

 

Філософія Стародавнього світу

 

3

 

Філософія Середньовіччя

 

4

 

Філософія Нового часу

 

5

 

Німецька класична філософія

 

6

 

Історія філософії України

 

7

 

Тенденції розвитку сучасної філософії

 

 

Змістовий модуль 1.2. Система філософії

 

 

Обов'язкові укрупнені навчальні елементи

 

1

 

Проблеми систематизації філософського знання

0,5

2

 

Онтологія

1

3

 

Гносеологія

1

4

 

Соціальна філософія і філософська антропологія

1

 

Разом:

 

10