ЗМІСТ

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 

Стор.

ВСТУП           4

РОЗДІЛ    1.    Теоретичні    основи    розвитку вітчизняної туристичної індустрії в контексті регіональних тенденцій ринку 6 туристичних послуг

Поняття, особливості, класифікація та формування структури і якості туристських послуг на підприємствах розміщення туристського

типу (Поклодна М.М.)         6

Використання реклами та інформаційних систем з метою створення позитивного іміджу туристських підприємств регіоні

(Рябєв А.А.)   34

Аналіз обсягу пропозиції і реалізації послуг туристських
підприємств, готельних та санаторно-курортних закладів (структурно-
динамічний підхід) (Андренко І.Б.)            56

Дослідження турпослуг на регіональному рівні (Сегеда І.В.)     94

РОЗДІЛ 2. Дослідження проблем теорії і регіональна практика розвитку підприємств готельної і санаторно-курортної сфери 107

2.1.      Засади формування санаторно-курортного комплексу

(Нохріна Л.А.)           107

Моделювання    стратегії    розвитку санаторно-курортного комплексу і економічних взаємин регіону і оздоровниць

(Влащенко Н.М.)       123

Дослідження   механізмів   просування санаторно-курортних

послуг (Кравець О.М.)         141

Теоретичні основи формування територіальних рекреаційних

систем (Полчанінова І.Л.)    162

2.5.      Процес управління якістю в готелях (Ладиженська Р.С.)            171

РОЗДІЛ 3. Проблеми оцінки і оптимізації використання 183 туристської сфери Харківського регіону

3.1.      Дослідження варіаційності національного туристичного ринку
України з використанням багатомірних методів дослідження (на
прикладі Харківського регіону) (Оболенцева Л.В.)         183

3.2.      Аналіз   діяльності   закладів   санаторно-курортного   типу в
Харківському регіоні (Оболенцева Л.В.)   197

Рекреація, відпочинок, туризм на території Харківського регіону

(Поколодна М.М.)     209

Можливості розвитку зеленого сільського туризму в Харкові й

Україні (Ладижненська Р.С.)           236

Створення малих готелів як фактор розвитку Харківського

регіону (Рябєв А.А.) 248

Оцінка конкурентоспроможності туристської сфери регіонів
України з використанням таксономічного аналізу (Петрова Н.Б.)         259