3.5. Готельний бізнес в Україні: тенденції та перспективи розвитку

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Оболенцева Лариса Володимирівна, к.е.н, доцент кафедри туризму і готельного господарства, Харківської національної академії міського господарства

Готельний бізнес - один з найперспективніших напрямів бізнесу, що успішно розвиваються в Україні. Особливістю цього бізнесу є орієнтація на Європейські сервісні стандарти і стрімкий перехід до них. Як всякий бізнес — готельний бізнес прагне до збільшення доходу і шукає інструменти й ефективні шляхи до досягнення бажаного фінансового результату.

Представники іноземного капіталу в цілому оцінюють український ринок готельного бізнесу як складний, але перспективний для інвесторів і більше уваги приділяють можливості реалізації проектів у регіонах нашої країни. У регіонах земельні ділянки можна купити значно дешевше, ніж вони коштуватимуть з часом, крім того простіше вирішуються питання приватизації землі та багато інших. При цьому, найцікавішими в плані реалізації проектів є саме крупні міста.

Слід зазначити, що в Україні туристична індустрія як самостійний сектор економіки знаходиться у стадії становлення. У цілому прогнозні потоки інвестицій можна вважати більш-менш оптимістичними, але багато що залежить від політики держави на ринку. Для реалізації готельного потенціалу України повною мірою держава повинна:

забезпечити туристам комфортні й безпечні умови для приїзду до України;

проводити ефективну політику розвитку масового туризму;

вжити заходи до поліпшення стану визначних пам'яток;

внести зміни до законів про землекористування;

внести зміни до правил видачі відповідних дозволів організаціям суміжних галузей, щоб привертати інвестиції у відкриття нових об'єктів

масового туризму.

У своєму становленні готельний ринок України зіткнувся з рядом проблем. Однією з них є слабкість внутрішньої конкуренції (що пояснюється відсутністю вільних коштів і високими податковими ставками, через що складно забезпечити економічну стабільність, максимізувати прибутки, підвищити конкурентоспроможність підприємств індустрії гостинності на ринку готельних послуг) і відсутність потужних міжнародних готельних мереж. Як відомо, показник низької конкурентоспроможності готельних послуг формується рівнем ціни і якістю послуг.

Слід зазначити активізацію інвесторів у готельному сегменті комерційної нерухомості, а це насамперед стосується саме готельного ринку України. Таким змінам сприяє цілий ряд причин, серед яких можна виділити: нездатність готелів задовольнити існуючий попит; стабільне збільшення попиту на апартаменти світового рівня; насичення сегментів ринку нерухомості з мінімальним терміном окупності; збільшення капіталу інвестиційних компаній;

наближення кордонів ЄС до кордонів України і поступова інтеграція держави

в європейське і світове співтовариство;

поступове зростання бізнес - активності всередині країни

збільшення частоти ділових візитів з-за кордону;

зростання туристичної привабливості України.

Вже тепер готуються зміни в правилах обов'язкової сертифікації готельних послуг. Нові правила сертифікації можуть вплинути на динаміку розвитку готельного бізнесу, але, одночасно, сприятимуть підвищенню якості послуг, що надаються. Це у свою чергу стане заставою стабільності й процвітання готельного бізнесу в Україні.

У той же час в Україні, особливо в крупних містах, необхідно розвивати сегмент недорогих готелів, які зможуть надати невеликі, але хороші кімнати з непоганим сервісом. Адже, середньостатистичний «внутрішній» турист бажає економити на мешканні в готелі. З урахуванням

підвищення внутрішньої ділової активності, в регіонах тризіркові готелі можуть бути привабливі, навіть, іноземному інвесторові.

Сьогодні все більше міжнародних операторів виявляють цікавість до управління вже готовими об'єктами. Міжнародний оператор дозволяє готелю швидше інтегруватися в міжнародні мережі, гарантує впізнанність бренду, надає доступ до міжнародних систем бронювання. При цьому оператори часто вимагають від українських власників надати гарантії того, що в перебігу деякого часу об'єкт не буде проданий.

Нестачу готелів можна частково заповнити, реконструюючи і модернізуючи споруди, які вже є в наявності. Якщо провести об'єктивний аналіз існуючої бази, цілком може виявитися, що вона в змозі задовольнити потреби в готельних місцях. Для цього необхідно привести у відповідний стан побудовані раніше готелі, звернути увагу на об'єкти незавершеного будівництва, відомчі будинки і гуртожитки.

Ще раз підкреслимо, що український готельний ринок і є одним з найперспективніших у Східній Європі, але при всьому потенціалі розвитку готельного бізнесу в Україні кількість наявних готелів недостатньо для країни з багатим історичним минулим і обширними туристичними можливостями. Готельний бізнес в Україні перспективний як мінімум з трьох причин.

По-перше, в країні, спостерігається підвищення ділової активності, що, як правило, неминуче викликає збільшення обсягів так званого «ділового туризму», причому не тільки внутрішнього, але і в'їзного.

По-друге, як показує світова практика, підвищення доходів населення приводить до того, що люди все більше подорожують, а значить, зупиняються в готелях.

По-третє, Україна, яка заявила про свою інтеграцію в європейські структури, поступово стає для європейців (у даному випадку — європейських туристів) привабливішою.

Таким чином, готельний сектор в Україні як і раніше залишається одним з найбільш перспективних секторів економіки. Позитивна динаміка розвитку цієї сфери обумовлена перш за все високими темпами зростання, які спостерігаються у сфері послуг України. Безпосередній вплив на розвиток готельної індустрії також сає позитивна динаміка, що спостерігається в туристичній сфері. Не зважаючи на такі сприятливі умови, показники розвитку готельної галузі в Україні характеризуються певною суперечністю.

Хоча попит на якісне готельне обслуговування значно перевищує пропозицію, темпи розвитку готельної індустрії виявляються значно нижче передбачуваних.

Разом з нестачею готелів вищого класу актуальною є проблема якості послуг, що надаються. Це викликано тим, що існуюча система вітчизняної сертифікації готелів має ряд недоліків. Формально в нас діє європейська класифікація оцінки готелів, адаптована під Україну. Проте насправді методологія оцінки в кожному випадку своя. Не завжди враховуються вимоги до якості обладнання і оснащення готелю, а також рівень підготовки персоналу. Основну роль в цьому відіграє наявність великої кількості уповноважених органів.

Проблема неякісного сервісу досить часто зустрічається в українському

готельному секторі і своєму існуванню багато в чому зобов'язана стійкості

навичок старої радянської школи і відсутності нової європейської школи як

такої. Тому єдиним правильним рішенням для інвестора є вкладання

інвестицій не тільки у фінансовій формі, але й у формі стандартів сервісу і

правил навчання персоналу. Стратегією розвитку готельного сектора, що є

найбільш привабливою в такій ситуації - франчайзинг, оскільки

передбачається використання міжнародного відомого бренду і сталих

уявлень про відому компанію. Таке рішення не буде помилковим, оскільки

існує ряд переваг: навчання персоналу, формування стилю, корпоративних

правил, кваліфікованого менеджменту і розвиток за міжнародними

стандартами, а також залучення додаткової кількості клієнтів під відомий

бренд. Оскільки в більшості готелів існують проблеми з менеджерами вищої ланки, працівники такого рівня в готельному бізнесі не мають права на помилку, оскільки елементарна некомпетентність менеджменту, може привести до непередбачуваних наслідків.

Як вже сформовану тенденцію, необхідно вказати те, що між готелями йде боротьба в основному за іноземних і платоспроможних вітчизняних туристів. Повною мірою задовольнити попит не найбагатших туристів зможуть мережі міні-готелів, дефіцит яких в країні є найбільш відчутним. Тоді як в будь-якому європейському місті разом з великими мережевими операторами є багато невеликих готелів.

Очевидно, що останнім часом дещо активізувалася реконструкція старих і з'явилися плани будівництва нових готелів. Але все таки буму в цьому секторі ринку комерційної нерухомості, порівнянного з темпами розвитку офісної і торгової інфраструктур, впродовж минулих років не спостерігалося.

Причин повільних темпів розвитку вітчизняного ринку готельної нерухомості багато. Це і недосконале державне регулювання, застаріле технологічне забезпечення, низька якість послуг, відсутність кваліфікованого персоналу. Несприятливо впливає і відсутність достатнього фінансування об'єктів державної власності. Сьогодні ряд іноземних компаній зацікавлений інвестувати кошти в будівництво готелів, проте вони вимушені стикатися з рядом проблем. Це і нестача ділянок під будівництво, і клопіткі процедури відведення землі і отримання узгоджень.

Ймовірно, що поява нових готелів залежить від того, якою буде законодавча база в Україні. Зараз багато інвесторів стримує неузгодженість законодавчої бази і безсистемність її розвитку. Вони бояться, що увійдуть на ринок зі своїми інвестиціями, а в процесі будівництва відбудуться несподівані зміни і вони опиняться перед загрозою збитків. Якщо українські закони будуть лояльні до іноземних капіталів, ґрунтуватися на системі

розвитку стратегії готельного сектора, то значна кількість коштів буде інвестована саме в розвиток готельного бізнесу по всій Україні.

Безумовно, готельний ринок України знаходиться на етапі розкриття потенціалу і можливості для розвитку індустрії гостинності. Вітчизняний бізнес гостинності може стати одній з найбільш прибуткових сфер економіки України, проте це можливо лише за умови відповідних інвестицій в галузь.

На жаль, на сьогоднішній день в Україні існує громіздкий процес отримання у відповідних інстанціях всіх дозволів, ліцензій, необхідних для ведення готельного бізнесу. При цьому даний процес тим довше, чим вище рівень готелю. В деяких випадках будівництво і введення в експлуатацію готелю може тягнутися роками. Зменшити або, навіть, виключити даний ризик можна, інвестуючи в покупку і реорганізацію, реставрацію вже існуючого готелю. А при інвестуванні в споруду нового готелю краще скористатися послугами професійної української компанії, що спеціалізується на створенні бізнесу, яка, знаючи всі проблеми, що виникають при отриманні необхідних документів, знає і шляхи їх вирішення.

Існують приклади і негативного досвіду інвестування в готельний бізнес України, засновані на недооцінці інвестором необхідних витрат і термінів реалізації проекту. При цьому в довгостроковій перспективі необхідно враховувати тенденцію даних ринків. Оскільки насичення ринку офісної і торгової нерухомості відбувається досить швидкими темпами, то терміни окупності інвестицій в таку нерухомість зростають, а прибутковість падає. У свою чергу, в недалекому майбутньому попит на готельні послуги в Україні буде перевищувати пропозицію, тому ненасиченість ринку готельних послуг України забезпечує зростання середньорічної завантаженості готелів України.

У більшості міст України відсутній генеральний план забудови і при

цьому темпи будівництва збільшуються. Тому існує ризик зміни

інфраструктури, що оточує готель, і будівель, що може змінити

привабливість готелю або викликати додаткові витрати для уникнення цього.

Щоб зменшити даний ризик, необхідно або будувати в місті, що має генеральний план забудови, або ретельно планувати місце споруди готелю і враховувати можливість - неможливість зміни навколишніх будівель і інфраструктури.

У зв'язку з масштабним розвитком готельної галузі України, відбуваються зміни і в регулюючому законодавстві. Тому при плануванні інвестиційного проекту слід враховувати і законодавчі ініціативи, що знаходяться на розгляді. Супровід інвестування в готельний бізнес професійною компанією, що спеціалізується на розвитку бізнесу і наданні юридичних послуг дозволяє інвесторові орієнтуватися в законодавстві, передбачати зміни і, як результат, враховувати при інвестуванні дії держави. При ухваленні рішення про інвестування в готельний бізнес України інвесторові варто звернути увагу і на культурні особливості, менталітет відповідної категорії постояльців.

При будь-якому виборі стратегії іноземний інвестор, що входить самостійно на український ринок готельних послуг, ризикує помилитися в специфіці цього ринку. У іноземного інвестора існує декілька загальних можливостей зменшити цей ризик: скористатися послугами професійної компанії, що спеціалізується на створенні і розвитку бізнесу або включити в проект партнера, що знає специфіку українського ринку.

При умілому виборі стратегії здійснення інвестиційного проекту і продуманою мінімізацією рисок іноземний інвестор може успішно отримати прибуток і надійно закріпитися на ринку готельних послуг України.

Слід також зазначити, що розвиток тієї або іншої галузі залежить від

цілого ряду чинників. Готельний сектор не є винятком. Перераховуючи

чинники, що роблять безпосередній вплив на розвиток готельної галузі,

необхідно, перш за все, розмежовувати чинники, обумовлені місцем

готельного сектора в системі економічних зв'язків і специфічні умови

функціонування галузі в конкретній країні. Основною групою чинників є

економічні чинники (загальний стан економіки, фінансова стабільність,

розвиненість туристичного сектора, інвестиційна привабливість, середній дохід на душу населення, рівень безробіття, рівень оподаткування, банківський відсоток на кредити, наявність сильної конкуренції з боку стихійного ринку апартаментів і квартир та ін.). Макроекономічні показники в українській економіці в цілому створюють картину стійкого економічного розвитку.

Разом з тим важливу роль в розвитку галузі по відношенню до внутрішнього споживача відіграють соціальні й соціально-економічні чинники: розподіл населення за рівнем доходів, рівень освіти, культури, естетичні потреби населення, спосіб життя, вікова структура, співвідношення міського і сільського населення (міське населення рухоміше), рівень злочинності, розвиток туризму, зростаюча потреба у відпочинку внаслідок збільшення стресового навантаження і т.п. Особливе місце серед цих чинників відводиться збільшенню обсягів ділового туризму як наслідку зростання ділової активності як вітчизняних, так і іноземних підприємців. Збільшення кількості ділових переговорів і їх рівня організації, внаслідок підвищення інвестиційної привабливості України, стимулює розвиток готельних комплексів класу «люкс», що включають інфраструктуру, що забезпечує переговорний процес. Слід зазначити, що витрати, які здійснює в діловій поїздці бізнесмен в середньому в три рази перевищують витрати звичайного туриста. Як показують маркетингові дослідження, на відміну від інших видів турпоїздок бізнес-туризм цілорічно забезпечує завантаження готельних підприємств, що особливо важливо в період міжсезоння. За часів будь-яких економічних спадів і криз сфера ділового туризму страждає найменше, а деколи, навіть, збільшує свої обсяги. У середньому, обслуговування корпоративних бізнес-туристів приносить готелям до 40-50% доходу і значно сприяє підвищенню їх конкурентоспроможності. Такі показники характерні саме для бізнес-готелів з розвиненою інфраструктурою відповідних послуг

Особливий вплив має також демографічний фактор. У цьому аспекті особливо важливі тенденції зміни чисельності населення, коефіцієнти народжуваності і смертності, природного приросту, міграційні явища. Кількість населення, його склад і структура роблять безпосередній вплив на формування споживчих сегментів готелів, а також їх переваг. На сьогоднішній день в Україні має місце негативна тенденція зміни чисельності населення і досить висока міграційна активність.

Визначальну дію на розвиток готельного сектора має правова сфера. За допомогою ухвалення законодавчих актів, що регламентують діяльність суб'єктів готельної галузі створюється нормативно-правова база: податкове і трудове законодавство, правила ліцензування, санітарно-гігієнічні вимоги, правила пожежної безпеки, закони про права споживачів та ін.

Чималий вплив на структуру туристичних потоків, а отже на кон'юнктуру на ринку готельних послуг, надає політична обстановка в країні. Українська політична сфера характеризується непередбачуваністю подій, що певною мірою позначається на зовнішньоекономічних відносинах з іншими країнами.

В Україні потужним поштовхом до розвитку готельного сектора є майбутня організація чемпіонату Європи з футболу в 2012 році.

Важливою особливістю готельних послуг, що відрізняє їх, перш за все

від послуг промисловості, де більшою мірою використовуються машини і

автомати, є широка участь людей у виробничому процесі. Залучення

людського фактору надає сильний вплив на неоднорідність, мінливість якості

і пов'язаний з ними недолік стандартизації, що представляє одну з

найважливіших проблем у сфері розвитку готельних послуг. Для вирішення

цієї проблеми на багатьох готельних підприємствах введені стандарти

обслуговування - комплекс обов'язкових для виконання правил

обслуговування споживачів готельних послуг, які покликані гарантувати

встановлений рівень якості всіх виконуваних операцій. Основною

проблемою в Україні на є нестача кваліфікованого персоналу. Хоча

підготовку за фахом «Готельна справа» здійснює значна кількість вищих навчальних закладів країни, вона відірвана від дійсності. Ідеальним варіантом при підготовці кадрів для підприємств готельного комплексу є виробнича практика, бажано на одному і тому ж підприємстві в різних службах, внаслідок чого студент може вибрати відділ, в якому він надалі працюватиме, а готель забезпечує себе підготовленими кадрами, знайомими з будовою підприємства і здатними ефективно працювати, починаючи з перших днів своєї кар'єри.