3.6. Вдосконалення розвитку туризму і готельного господарства в Україні

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Ладиженська Раїса Семенівна. Доцент кафедри туризму і готельного господарства, Харківської національної академії міського господарства почесний член Асоціації готельних об 'єднань і готелів міст України

Міжнародний туризм має порівняно довгу історію. Так, в 1990 р. Gunard Lines святкували 150-ту річницю першого перевезення пасажирів через Атлантику. У 1840 р. трансатлантична лінія Gunard надавала перший сервіс такого роду; в 1920 р. на цьому ринку діяли сотні конкурентів, а до 1990 р. ця компанія залишилася єдиною службою пасажирських перевезень. За цей час в туризмі відбулася революція. Світ перетворився на єдине співтовариство.

Перші туристські організації виникли в Англії, вони розповсюдили свою діяльність спочатку по всій країні, а потім і за кордоном. Початок сучасного туризму прийнято датувати 1841 роком. До цього часу в Англії завершився промисловий переворот.

На становлення туризму суттєвий вплив робив розвиток транспорту. Якраз в цей період швидко зростала загальна протяжність залізниць Англії.

Збільшення рухливості населення і створення масового засобу транспорту - залізниць - стали основними передумовами появи сучасних форм туризму.

Томас Кук першим відмітив і почав використовувати можливості, що з'явилися. Перша з поїздок за кордон була здійснена в 1855 р. у зв'язку з Всесвітньою виставкою в Парижі, а з 1856 р. Т. Кук розпочав організацію регулярних туристських поїздок в інші європейські країни.

Туристські поїздки активно використовувалися для пошуку і вивчення нових ринків, встановлення ділових контактів.

Але слід зазначити, що подорожі англійців за кордон часто мали агресивний, експансіоністський характер. З перших років основним стимулом для розвитку іноземного туризму у Великобританії була, перш за все, погоня за прибутком. Звичайно, і поїздки з метою освіти і лікування займали також певне місце при розвитку іноземного туризму. Великобританія в 50-70-х роках 19 ст. була самою розвиненою державою, тому недивно, що англійці складали більшість іноземних туристів, що подорожували по території Європи.

Розвиток туризму неможливий без стійких транспортних зв'язків. Швидке зростання загальної протяжності залізниць сприяло збільшенню кількості подорожей. Так, у Великобританії з 1845 по 1885 р. загальна протяжність залізниць зросла з 3277 до 30843 миль, тобто більш ніж в 9 разів, у Франції - з 833 до 32491 - в 39, в Германії - з 2315 до 37572 - більш ніж в 16, в Італії - з 157 до 10484 - майже в 67, в Росії - з 144 до 26847 - більш ніж в 186 разів і в Швейцарії - з 2 до 2350 миль.

У 1888 р. Ла-Манш перетнули близько 500 тис. англійців.

З середини 60-х років починають розвиватися туристські зв'язки Англії і США. У 1865 році Т. Кук відвідав США з метою організації поїздок як англійців в США, так і американців в Європу.

П'ятимісячна подорож пароплава «Квейкер сіті» в 1867 році поклала початок морським туристським поїздкам.

З цього періоду і американські туристи стають все більш знайомою фігурою у Епропі, починаючи разом з німцями доганяти по своїй кількості англійців.

Слід зазначити, що рухливість населення в останні десятиліття 19 ст. значно збільшилась, а, значить, створилися сприятливі передумови для подальшого розвитку туризму. Виникли туристські клуби і асоціації -Велосипедний туристський клуб, Політехнічна туристська асоціація, Кооперативна асоціація відпочинку та ін.

У цей час більшість пасажирів були англійськими мандрівниками в Європу.

Початок 20 століття ознаменувалося появою нового виду транспорту -автомобільного. Але до першої світової війни переважна кількість туристів використовувала залізничний і морський транспорт.

У 1914 р. почала курсувати «Куїн Мері» водотоннажністю 80 тис. т і швидкістю 30 вузлів - найбільше і швидкохідне судно на той час.

Швидкий розвиток морського транспорту супроводився різким збільшенням числа американських туристів.

Звичайно, перша світова війна припинила подальший розвиток міжнародного туризму, але її закінчення ознаменував початок нового періоду в історії міжнародного туризму.

У цей час посиллилася нерівномірність економічного і політичного розвитку, помітно зросла роль США, значно зміцнилися економічні позиції в Європі американського капіталу. У погоні за прибутком в західноєвропейські країни хлинув величезний потік американських бізнесменів, швидко витісняючи англійців.

Хоча війна, поза сумнівом, і пригальмувала розвиток туризму, але вона створила певні передумови для розвитку транспорту. Так, під час війни потреба в масових перевезеннях військ, спорядження, зброї, боєприпасів примусила прискореними темпами вдосконалювати залізничний і автомобільний транспорт, будувати шосейні дороги. Нарешті, в роки першої світової війни вперше з метою перевезень людей почала використовуватися авіація.

Після закінчення першої світової війни обсяг міжнародного туризму швидко досяг довоєнного рівня і через три-чотири роки перевершив його в більшості країн.

У 1925 р. в Гаазі відбувся перший конгрес Міжнародного спілки офіційних організацій з пропаганди туризму.

У 20-30-ті роки відбувався бурхливий розвиток нового виду транспорту - автомобільного і авіаційного. Це мало значний вплив на подальший розвиток туризму.

Але слід зазначити, що в цей же період виявилися і чинники, що надто негативно впливали на розвиток міжнародного туризму. Серед них перш за все глибока економічна криза 1929-1933 років, яка привела до різкого спаду і в області іноземного туризму.

Сповільнені темпи розвитку іноземного туризму пояснюються і напруженою політичною обстановкою в Європі в умовах підготовки фашистської Німеччини до війни.

Слід сказати, що при загостренні міжнародного становища іноземний туризм як масова форма спілкування людей починає привертати увагу реакційних сил як канал для проведення політичної і підривної діяльності.

У 50-х роках почався новий етап в розвитку міжнародного туризму. Надходження від туризму збільшилися більш ніж в 3 рази.

За цей період міжнародний туризм показав себе здоровим і надійним видом економіки всупереч багатьом негативним чинникам, таким, як політична і економічна нестабільність в багатьох частинах світу, посилення тероризму і так далі. Як правило під час економічного спаду попит або залишався незмінним, або незабаром після «одужання» економіки повертався на колишній рівень. Але цей глобальний процес не розповсюджувався рівномірно між всіма туристськими центрами. Багато хто з них зник через те, що ставали немодними або не могли забезпечити достатньої безпеки туристам.

Початок 80-х років ознаменувався спадом в світовій економіці, який став причиною зниження числа міжнародних подорожей аж до 1984 року. Цей і наступний - 1985 рік - стали рекордно вдалими для європейських туристських центрів.

У другій половині 80-х років країни Європи (Португалія) випробували

бурхливе зростання, а інші, навпаки, спад.

90-ті роки почалися несприятливо для розвитку міжнародного туризму. У цьому велику роль зіграла війна в Іраку, названа «Буря в пустелі». Незабаром після початку війни були припинені подорожі в цей регіон, а також на східне Середземномор'я і до Північної Африки, тим самим знизивши темпи зростання міжнародного туризму.

Останній економічний спад, що охопив багато індустріальних країн, ще більше посилив становище.

Статистика ВТО показує, що за 20 років число поїздок міжнародних туристів майже потроїлося - з 160 млн. в 1970 р. до 460 мільйонів в 1990 р. У 1991 р. міжнародний туризм потерпів значну невдачу і зростання поїздок склало всього 1.5 %.

Черговий підйом спостерігався в наступному - 1992 р., коли зростання склало 8%. При цьому загальна кількість туристів в 1992 р. збільшилося до 504 млн. чоловік, в 1993 р. - до 518 млн. чоловік, в 1996 р. - до 546 млн. чоловік.

Причиною високих темпів розвитку міжнародних туристських зв'язків є ряд сприятливих чинників: політична обстановка в світі (початок розрядки в міжнародних відносинах); циклічний підйом економіки провідних країн, підйом життєвого рівня і розширення соціальних прав ширших верств населення. Науково-технічний прогрес у сфері авіаційного транспорту, впровадження реактивної техніки привели до різкого скорочення вартості перевезень. Все це в сукупності створило міцну соціально-економічну основу для переходу у сфері міжнародного туризму від подорожей обмеженої кількості людей до масових поїздок.

Чинники, що впливають на розвиток туризму

Для розвитку туризму важливе значення мають соціально-економічні і політичні умови. Велику роль грають економічні зв'язки, що розширюються, між державами на основі поглиблення міжнародного розподілу праці. Розвиток торгівлі і впровадження науково-технічних досягнень на транспорті

і в зв'язку стали фундаментом для подальшого збільшення обсягу туризму і подорожей.

Серед соціальних чинників, що сприяючих прискореному розвитку туризму, можна виділити такі:

збільшення оплати праці;

збільшення тривалості оплачуваної відпустки;

надання інших соціальних гарантій;

зростання культурного рівня населення. До економічних чинників відносяться:

рівень розвитку продуктивних сил;

масштаби народногосподарських накопичень;

зростання матеріального рівня населення;

зміни обмінних курсів;

інфляційні процеси в країні;

податкова політика держави.

До найважливіших політичних умов розвитку міжнародного туризму належать:

внутрішньополітичне становище країн;

взаємини між ними;

•           наявність міждержавних і міжурядових угод по співпраці в області економіки, торгівлі, науково-технічній і культурній співпраці, туризму і обмінам;

політична стабільність.

На розвиток туризму також мають вплив демографічні умови. Унаслідок зростання народонаселення планети збільшується світовий туристський потенціал, до туристської діяльності залучаються нові людські ресурси. До демографічних умов відносяться також зростання інтересу один до одного народів різних країн, що мають спільну або споріднену мову.

У даний час в міжнародному туризмі спостерігаються наступні тенденції:

підвищення загальноосвітнього рівня населення і відповідно зростання потреби туристів у вивченні способу життя, історії і культури народів інших країн;

все більш активне залучення до туризму молоді і підлітків;

зростання попиту на участь у спеціалізованих поїздках осіб однієї професії або тих, що мають схожі суспільні функції.

Соціально-культурний вплив туризму Туристи, що приїздять до тієї або іншої країни для знайомства з місцевими визначними пам'ятками і для відпочинку, надають соціально-культурну дію як наслідок контактів з місцевим населенням. Можна виділити три основні категорії цих контактів:

коли туристи купують продукти і послуги у місцевого населення;

коли місцеві жителі і туристи разом користуються послугами, наприклад морськими пляжами, транспортом, рестораном і т.д.;

коли туристи і місцеве населення разом проводять культурні заходи. Проте, не обов'язково називати соціальною дією будь-який

безпосередній контакт туристів з місцевими жителями. Новий вигляд комунікацій, транспорту і інфраструктури, пропоновані для розвитку туризму, а також нові засоби праці викликають соціальні зміни і без безпосереднього контакту. Їх можна охарактеризувати як непрямі соціальні ефекти.

Окрім соціальної дії туризму слід враховувати телевізійну рекламу споживчих товарів, а також в цілому радіо і телебачення, які разом із збільшенням доходів населення викликають у нього різні потреби і тим самим ще більше заглиблюють процес соціальних змін.

Величина прямої соціально-культурної дії пов'язана з розвитком туризму і визначається відмінністю в соціально-культурних рівнях гостей і

місцевого населення. Це і традиції, і релігія, і спосіб життя, і норми поведінки, і звички, і багато що інше.

Соціально-культурний вплив може бути як позитивним, так і негативним. До позитивного можна віднести обмін культурною інформацією. Інтерес туристів до культурної спадщини країни може викликати у відповідь почуття гордості у місцевих мешканців, стимулюючи їх зберігати свої національні традиції, ремесла. Негативний вплив часто виявляється в результаті прямого контакту, але може виникати і із-за непропорційного розвитку туризму і неефективності реалізації потенційних можливостей.

Залучення іноземної робочої сили, а також створення нових високооплачуваних робочих місць за рахунок отримання іноземних інвестицій можуть викликати незадоволеність тієї частини місцевих мешканців, які не можуть знайти відповідну роботу або отримують відносно маленьку заробітну плату.

Проблема соціального напруження також може поглиблюватися і за рахунок різного рівня добробуту гостей і місцевих мешканців. У останніх створюється враження, що туристи багатші за них, оскільки вони демонструють марнотратство, не властиве їм в повсякденному житті у себе на батьківщині. Це може викликати відчуття заздрості у місцевих мешканців. Іноді це приводить до відкритого обурення поведінкою туристів. Часто подібні тертя виникають в період численних туристських потоків в районах великої концентрації туристів. Щоб уникнути таких проблем туристські потоки необхідно направляти в райони, де концентрацію туристів можна контролювати, наприклад, за допомогою відносного збільшення цін, що обмежить потоки міжнародних туристів. При цьому великі доходи компенсуються невеликою кількістю туристів, які прибувають до країни.

Соціально-економічне значення туризму

Одним з найважливіших аспектів економіки туризму є дія туризму на загальну зайнятість населення.

Згідно з інформацією Міжнародного бюро праці приблизно 100 млн. чоловік у всьому світі зайнято у сфері туризму і половина з них працює в готельному господарстві. Зростання туризму створює в країнах незалежно від рівня їх розвитку багато робочих місць. Тому така дія туризму на зайнятість може стати такою, що визначає для багатьох невеликих країн, які суттєво залежать від даного сектора економіки. У цих країнах більше 50% працездатного населення залучено в діяльність, яка прямо або побічно пов'язана з туризмом в певну пору року. У крупних індустріальних країнах в Туристській галузі працює лише 5% працездатного населення. У країнах, що розвиваються, в індустрії туризму створюється більше робочих місць, чим в інших галузях економіки. Так, в Бельгії відсоток зайнятих в індустрії туризму складає 9 %, у Швейцарії - понад 15 %, у Великобританії до 4 %, Франції 10 %, Австрії 5 %, Іспанії 3 %, Італії 15 % від загальної кількості зайнятих.

Частка жінок в індустрії готельного господарства складає більше 50 %. У країнах Північної Європи в цій сфері в основному зайняті іноземці, наприклад, у Франції і Германії їх число становить 25 %.

Подібно до того, як туризм комплексно впливає на всю національну економіку, в тих же пропорціях він сприяє появі нових робочих місць.

Існує пряма взаємозалежність туризму з безпосередньо пов'язаними з ним галузями і непряма - з віддалено пов'язаними з туризмом. Будівництво готелів стимулює зростання будівельної промисловості в цілому. Туризм надає помітний вплив на розвиток харчової промисловості. Туристське споживання викликає диверсифікацію виробництва харчової промисловості.

Щодо автотуризму, слід зупинитися на такому виді витрат туристів, як придбання паливно-мастильних матеріалів. Зростання туризму сприяє розширенню дорожнього будівництва, що є одним з чинників загального економічного розвитку країни.

Туристське споживання через свій різносторонній характер сприяє також диверсифікації виробництва багатьох галузей, породжує цілий ряд

абсолютно різних видів продукції від "товарів класу люкс" до механічних підйомників для гірськолижного спорту.

Будівництво туристських центрів спричиняє за собою розширення виробництва туристських суденів: яхт, парусників, катерів.

Туризм привів до появи нової галузі виробництва гірськолижного інвентаря і устаткування.

Розвиток туризму спричиняє за собою будівництво і модернізацію аеропортів, шляхів, магазинів, кінотеатрів, впорядкування міст, відновлення пам'ятників, охорону лісових масивів, очищення водоймищ.

Слід зазначити, що розвиток туризму з рештою сприяє зростанню суспільного виробництва праці в багатьох галузях економіки, що навіть не мають до туризму прямого відношення. Підтвердженням цих виводів є інтеграція туризму з багатьма не туристськими галузями економіки. У більшості країн, що займаються розвитком туризму, державна туристська політика проводиться в рамках регіональних програм економічного розвитку і направлена на те, щоб розвиток туризму сприяв економічному пожвавленню відсталих районів.

У промислово розвинених країнах домінують два основні методи вирішення проблеми розвитку відсталих в промисловому відношенні районів і тим самим пом'якшення регіональних диспропорцій. Перший - створення у відсталих районах центрів або полюсів економічного зростання, другий -метод поступового розсіяного "уприскування" капіталів в економіку слаборозвинених районів. Крупні туристські центри є прикладом першого методу проведення регіональної політики, що отримала визнання в багатьох країнах світу. Доходи, отримані від туристських центрів, дозволяють розмістити витрати на створення інфраструктури: будівництво автострад, під'їзних доріг, внутрішньої дорожньої мережі туристського комплексу, створення водоочисної системи, водопостачання, поштово-телеграфного зв'язку.

Розвиток туризму може повернути життя багатьом сільським районам,
сприяючи закріпленню в них населення, надаючи можливість збувати на
місці сільськогосподарську продукцію і тим самим, піднімати його рівень
життя. Яскравим прикладом можуть служити гірські райони багатьох країн.
У багатьох країнах широко розповсюдилася практика туризму і відпочинку
городян на фермах (туризм сільський "зелений"). Це веде до того, що сільські
жителі дістають можливість придбати другу спеціальність, пов'язану з
туризмом, а у разі будівництва в сільській місцевості туристського
комплексу, можуть разом з туристами користуватися його інфраструктурою
(водопостачанням,    енергосистемою,       дорожньою мережею,

телекомунікаціями і ін.), що значно покращує умови життя в сільській місцевості.

У ряді випадків розвиток туризму може бути причиною дуже своєрідного економічного піднесення району. Прикладом такого роду виявилося місто Лурд - один з трьох центрів паломництва в Європі.

У багатьох країнах, що розвиваються, основні історичні визначні пам'ятки розташовані в покинутих районах. Наявність сприятливих природних умов (пляжі, ліси, морське узбережжя) є вирішальним чинником створення туристських центрів, без яких вони залишалися б самими економічно відсталими. Для багатьох подібних районів туризм є районоутворюваючим фактором.

Туризм сам по собі не може з'явитися гарантією процвітання місцевої економіки, якщо туристська політика не проводиться цілеспрямовано на користь регіонального розвитку.

Туризм забезпечує десяту частину світового валового національного продукту (ВНП). Річні надходження засобів від міжнародного туризму в 2002 році досягли 560 млрд. дол. Надходження від туризму зростуть швидше і постійно, чим число туристів, мандрівних в світі, але це зв'язано не стільки з інфляційними процесами, скільки з підвищенням ефективності галузі.

Надходження від іноземного туризму є яскравою демонстрацією економічного значення міжнародного туризму. Так, в економіці Тунісу надходження від іноземного туризму є основним джерелом надходження іноземної валюти. У Кенії туризм стоїть по надходженнях іноземної валюти на другому місці після надходжень від експорту кави. У Марокко доходи від туризму знаходяться на третьому місці після експорту фосфатів і цитрусових, в Уганді і Танзанії вони займають четверте місце. Для Нової Зеландії іноземний туризм є п'ятим по надходженнях іноземної валюти.

Між попитом на туристські послуги і рівнем зростання особистих доходів простежується певна залежність. Це явище відоме під назвою "коефіцієнт еластичності". В середньому на кожен відсоток збільшення доходу на душу населення загальна сума витрат на туризм зростає на 1,5%, тобто коефіцієнт еластичності туристського попиту дорівнює 1,5.

За доходами, що отримуються від туризму, лідирують Сполучені Штати Америки, Іспанія, Франція, Італія і Великобританія.

Оцінку впливу туризму на державний бюджет можуть дати уявлення не тільки про розміри надходжень, але і платежів (витрат). По витратах туристів перше місце в світі також займають Сполучені Штати Америки, за ними йдуть Німеччина, Великобританія, Японія, яка останніми роками проводить політику заохочення зарубіжних подорожей своїх громадян в основному для того, щоб забезпечити позитивний платіжний баланс країни.

Внесок туризму в платіжний баланс країни виражається у вигляді різниці між витратами іноземних туристів і витратами резидентів цієї країни за кордоном.

Баланс поточного туристського рахунку відображає економічну

ситуацію тієї або іншої країни і може характеризувати її як з позитивним, так

і з негативним балансом. Поточний туристський баланс позитивний в країнах

Середземномор'я. Це Франція, Італія, Іспанія, Кіпр, Мальта, а також Австрія і

Швейцарія. З країн, що розвиваються, до них можна віднести Туніс, Таїланд,

Мексику, країни Карібського басейну. Надходження Іспанії від міжнародного

туристського обміну перевищують витрати на нього майже в 7 разів, Туреччині в 6 разів, Португалії в 4,8 разу, Греції в 3,5 разу, Італії в 2 рази.

Негативний туристський платіжний баланс в основному властивий індустріальним країнам з високим рівнем життя, наприклад Скандинавським країнам, Німеччині, Канаді і нафтовидобувним країнам Персидської затоки. Більшість країн, що розвиваються, мають негативний баланс. Серед держав з негативним сальдо туристського балансу особливо виділяються Сполучені Штату Америки, Японія і Німеччина. Громадяни США витрачають за кордоном кошти, що перевищують надходження на 14,5 %, жителі Японії і Німеччини залишають за кордоном в 6,7 і 2,9 разу більше валюти, чим ввозиться в країну за допомогою міжнародних туристських зв'язків.

Туризм є однією з найдинамічніших галузей економіки Франції, Великобританії, Австрії, Канади. Іноземний туризм, як експортна галузь економіки, займає перше місце в державах з середнім рівнем розвитку, таких як Іспанія 41,7 %, Греція 40,4 %, Португалія 22,8 %; друге і третє місце високо розвинутих країнах: Австрії 32 %, Швейцарії 10 %, Італії 9,8 %,

Данія 8,7 %, Франції 8,5 %.

Активний міжнародний туризм часто виступає як стабілізатор в платіжних балансах окремих країн. У Великобританії іноземний туризм є найважливішою статтею експорту. Щорічно він приносить вдвічі більше валюти, ніж експорт новітніх цивільних і військових літаків і майже вчетверо більше, ніж вивіз заліза і сталі. В Угорщині надходження від іноземного туризму дозволяють покривати щорічно майже половину дефіциту платіжного балансу по розрахунках за товари і послуги. Доходи в іноземній валюті від туризму перевищують надходження від фармацевтичної індустрії і наближаються до рівня доходів м'ясної промисловості. У Швейцарії туризм як джерело валютних надходжень стоїть на другому місці після машинобудування, тобто знаходиться попереду таких традиційних для цієї країни галузей економіки, як годинникова і хімічна промисловість. У Франції

він займає третє місце серед експортних галузей господарства, поступаючись за обсягом надходжень лише автомобілебудуванню і чорній металургії.

Доходи від міжнародного туризму дозволяють активізувати платіжний баланс, створювати резерви іноземної валюти для закупівлі на світовому ринку новітніх імпортних засобів виробництва або предметів споживання, що дозволяє скоротити витрати праці на виробництво цих товарів всередині країни.

Таким чином, збільшення платоспроможності країни за рахунок іноземних відвідувачів сприяє підвищенню величини вироблюваного нею валового національного продукту (ВНП).

Для міжнародного туризму характерні ті ж види операцій, які склалися в зовнішній торгівлі, а саме: експорт, імпорт і реекспорт. Під експортом розуміється прийом іноземних туристів в своїй країні, а під імпортом -напрям туристів даної країни за кордон. Реекспорт - під цю категорію повинні потрапляти всі іноземні туристи, яуі купили тур у туристської організації даної країни для поїздки в третю країну.

Туризм є важливим стимулятором світової торгівлі. За своїм економічним змістом послуги, що надаються туристам у вигляді харчування, мешкання, транспортного і екскурсійного обслуговування, носять характер товару і можуть служити об'єктом купівлі - продажі. Надання першої медичної допомоги туристові в країні перебування є експортом для приймаючої країни, а харчування, яке туристи отримують за кордоном, вважається за імпорт для країни відправлення цих туристів.

Міжнародний туризм є вигіднішою формою реалізації товарів і послуг, чим зовнішня торгівля, оскільки є експортом, здійснюваним в межах країни. Набуваючи товарів в країні відвідання і оплачуючи їх у валюті, іноземні туристи вивозять їх за межі митних кордонів держав, тобто збільшуючи обсяг товарів, що експортуються ним. Такий експорт найчастіше називають "невидимим", або "прихованим". В даний час на його долю припадає приблизно 25% всієї світової торгівлі.

Туризм приносить країні відвідання невидимі прибутки. Держава не ризикує ніякими фінансовими втратами, що можливо при традиційному експорті. Продані товари в країні перебування приносять значно більше суми у валюті чим, якби вони були реалізовані за кордоном за допомогою зовнішньої торгівлі.

Значення туризму полягає і в розширенні кількості товарів, що експортуються. Суттєво важливим є і те, що, набуваючи товарів в країні відвідин, іноземні туристи оплачують їх по роздрібних цінах. Велику роль грає те, що вся реалізація туристських послуг здійснюється за готівковий розрахунок, а не в кредит. Ціни на туристські послуги стійкіші і менш схильні до коливань на ринку, чим ціни багатьох традиційних експортних товарів, особливо сільськогосподарських продуктів.

Ще одна особливість полягає в тому, що відбувається не пересування товару до потенційного покупця, а навпаки, покупець турист сам прибуває до місця споживання, що скорочує час кругообігу капіталу і економить суспільну працю. Кошти в іноземній валюті, сплачені туристами за обслуговування, йдуть в різні сектори національної економіки, здійснюючи 3-4, а в країнах з активним торговим балансом - до 5 оборотів в рік.

Валютні надходження від іноземного туризму дозволяють країнам створювати резерви іноземної валюти з тим, щоб обміняти її на світовому торговому ринку на інші необхідні товари і послуги.

Навіть при негативному сальдо по туристських операціях іноземний туризм може сприяти активізації зовнішньоекономічних зв'язків. Міжнародний туризм може створювати сприятливі умови для зовнішньої торгівлі шляхом стимулювання експорту із країн - постачальників туристів в країни, що приймають туристів, які схильні використовувати позитивне сальдо туристського балансу для збільшення імпорту із країн -постачальників туристів. Міжнародний туризм є також генератором міжнародних торгових потоків і послуг інших сфер економіки.

Частка надходжень від міжнародного туризму складає 9% всіх надходжень світового експорту. При цьому в абсолютному вираженні вони поступаються лише доходам від експорту нафти і нафтопродуктів, і авто експорту; але при цьому майже в 2 рази перевищує доходи від експорту металовиробів, майже в 3 - від експорту теле -і радіоапаратури, більш ніж в 3 - від експорту зерна і газу і більш ніж в 6 разів від експорту м'яса.

Зростання міжнародного туризму є віддзеркаленням розширення зовнішньоекономічних зв'язків.

Основні напрями й можливі шляхи вдосконалення туризму і готельного

господарства

В даний час міжнародний туризм почав бурхливо розвиватися у всьому світі. Починаючи з 50-х років 20 століття, туризм в світі розвивається стабільно і динамічно. Тільки за останні п'ятнадцять років чисельність туристів зросла більш ніж на 80 %. Майже в три рази за цей же період зросли обсяги доходів від туризму. Таких темпів збільшення прибуткової частини не було ні в одній галузі в світі. Статистика ВТО показує, що за 31 рік число прибувань міжнародних туристів більш ніж потроїлося - з 160 млн. в 1970 р. до 550 млн. в 2006 р. Річні надходження коштів від міжнародного туризму (не включаючи надходжень від транспорту) почали зростати в 80-х роках і до 2006 р. досягли - 600 млрд. дол.

Аналіз міжнародних туристських потоків свідчить про їх певну географічну спрямованість і концентрацію. На десять провідних туристських країн припадає 53 % від світового обсягу туристського потоку. Разом з цим останніми роками спостерігається поступова диверсифікація міжнародного туристського ринку. З'являються нові адресати туризму, особливо в Східній Азії і Тихоокеанському регіоні, Центральній і Східній Європі. Це привело до істотних змін в рейтингу провідних туристських країн світу (таблиця.

Безумовно, туристським лідером серед регіонів світу є Європа.

Натомість вона значно відстає від решти регіонів по темпах зростання

туристських потоків і доходів від туризму. Країни Західної Європи відстають

від США в міжнародному туризмі по надходженнях грошових коштів від туризму. Європа більш за інші регіони приваблює до себе туристів, проте число їх росте повільніше. Країни Європи приймають 60 % гостей зі всього світу, і лише 50% всіх надходжень від туризму в світі припадає на їх частку. Найбільшими темпами зростання цих показників виділяються Близькосхідний і Східноазійскиї - тихоокеанський регіони, що свідчить про їх великі потенційні можливості щодо розвитку туризму.

Розповсюдження сучасного міжнародного туризму відрізняється значною територіальною нерівномірністю. У найзагальнішому вигляді вона відображає різні рівні соціально-економічного розвитку Півночі і Півдня (Центру і Периферії світового господарства).

Розподіл туристських потоків нерівномірний по країнах з різним рівнем соціально-економічного розвитку. Так, згідно наявним розрахункам, на постіндустріальні країни нині припадає 57 % всіх туристських прибувань на країни, що розвиваються, — 30 % і на країни з перехідною економікою — 1,3 %.

Велика частина туристів з Європи, США і Канади вважають за краще подорожувати в своєму регіоні. Тобто, основні міжнародні потоки традиційних туристів спрямовані з розвинених країн в розвинені. Серед приймаючих країн лідирують Франція, США, Іспанія, Італія.

Основні туристські потоки останнім часом спрямовані з розвинених країн в ті, що розвиваються. Значна частина населення високо розвинутих країн проводить свою щорічну відпустку у віддалених регіонах земної кулі.

Якщо частка прибувань туристів і надходжень від них в Європу в 1980-1990-х роках знизилася, то за цей період країни Східної Азії і Тихоокеанського регіону (САТР) помітно збільшили свою частку по кількості туристів і надходженням від них. У 1950-1960 рр. частка цього регіону складала всього 1 %, а в 1997 р. - 20 %.

Частка країн Африки, Близького Сходу і Південної Азії в

міжнародному туризмі з 50-х по 90-і роки були невеликими, але зазнавали

значні коливання. Ці регіони не можуть конкурувати з Європою, Північною Америкою і САТР ні по прибуванням іноземних туристів, ні надходженням від міжнародного туризму. Причина цього криється в економічних і політичних проблемах.

Основні туристські потоки в світі зосереджені всередині Європи (з Великобританії до Франції, з Німеччини до Іспанії), Америки (між США і Канадою) і регіону САТР (з Японії до Таїланду).

За туристськими потоками між регіонами лідирують потоки між Америкою і Европой. Інші лідируючі напрями: з Європи - у САТР, на Близький Схід і до Африки; з САТР - до Америки і в Європу.


У світі щорічно 23 країни відвідують 5 млн. гостей. У табл. 3.6.1 наведена кількість туристів і доходи від них по різних країнах світу за станом на 2006 р.


1

2

3

4

5

Корея

2959

15,7

3559

35,3

Мексика

6393

8,7

5324

12,9

Нідерланди

5795

3

3893

18,6

Нова Зеландія

976

7,8

990

19,1

Польща

3400

4,3

266

17,7

Португалія

8020

10

3556

25,6

Сінгапур

5323

17,5

4198

20,4

США

39089

8,7

40579

18.1

Таїланд

5298

16,8

4325

29,9

Туреччина

4799

16,6

3308

17,4

Франція

50000

6,4

21651

22,2

Чехія

8100

10,7

X

X

Швейцарія

13200

2,1

6828

16,8

Швеція

731

—3

2905

19,5

Югославія

7880

—1.4

2274

21,2

Ямайка

841

8

740

12,7

Японія

3236

9

3558

25,6

 

X — дані відсутні

Таким чином, свої лідируючі позиції щодо прийому іноземних туристів

зберегли Франція, США, Іспанія, Італія, в рейтингу провідних туристських

адресатів світу 1-4 місця. За цей же період до двадцятки провідних

туристських країн світу увійшли Польща, Росія і Туреччина. Значно

збільшилися обсяг прийому іноземців в Чехії і Китаї. У той час такі крупні

туристські адресати як Австрія, Угорщина, Швейцарія, Греція почали

втрачати свої позиції на світовому ринку туризму, поступово зменшуючи

чисельність прийнятих іноземних туристів. Це пояснюється конкуренцією,

що збільшується, на міжнародному ринку туристських послуг, а так само

бажанням потенційних туристів відкривати для себе нові країни, отримувати

нові враження і знання. Чітко так само простежується тенденція до

концентрації доходів від туризму. Так, більше 71 % світового доходу від

туризму припадає на 20 розвинених в туристському відношенні країн.

Лідерство в цій номінації протягом багатьох років утримують США і,

враховуючи той факт, що доходи від туризму його найближчого конкурента

майже на 36 млрд. дол. менше, вони ще довго будуть в цьому відношенні недосяжні.

Клімат довіри споживача, що збільшується, вплинув на збільшення кількості зарубіжних поїздок. В той же час пошук якісного і доступного у фінансовому плані туристського продукту продовжував формувати вирішення потенційного туриста щодо вибору місця подорожі.

Основна маса туристів припадає на Європу і Америку. Проаналізувавши табл. 3.6.1, можна визначити, які чинники найбільш приваблюють туристів. Це історичні пам'ятники старовинної культури, які понад усе сконцентровані в Європі, далі туристи їдуть подивитися на екзотику Південної Америки і технократичні міста - мегаполіси Півночі. Середземноморський регіон є досить розвиненим регіоном в плані туризму. Азіатський регіон славиться своєрідною культурою і зимовим напрямом "пляжного" відпочинку. Наслідки азіатської кризи 1997 р. хворобливо вплинули на економіку цих країн і в цілому на кількість туристів.

Європа є основним туристським районом світу. На європейському континенті розташовані країни найбільш розвиненого туризму, які володіють сприятливими природнокліматичними умовами і рясніють різноманітними туристськими визначними пам'ятками. Європа майже цілком розташована в помірному поясі, лише крайня північ її заходить в субарктичний і арктичний пояси, а південь - в субтропічний. Для відпочинку найбільш сприятливі в кліматичному відношенні три півострови, що примикають до Середземного моря (Піренейський, Апеннінський, Балканський).

У табл. 3.6.2. наведені чинники привабливості для туристів окремих регіонів світу.

Можливі шляхи розвитку туризму:

1) В Європі доведеться витримувати жорстку конкуренцію за прибутки від туризму, яка зажадає від європейської індустрії туризму підвищення якості послуг, що надаються.збільшуватимуться швидше, ніж інші статті родинного бюджету. Подорожі стануть частішими, але менш тривалішими, оскільки витрати на одну поїздку знизяться. Взагалі ж витрати на подорожі зростуть за рахунок споживання якіснішого відпочинку.

Число поїздок збільшуватиметься за рахунок міжконтинентальних подорожей з Європи до Америки, Азії і Океанії. Сезонні зміни ринкової кон'юнктури в найближчому майбутньому перестануть бути проблемою для індустрії туризму, оскільки вдалий маркетинг сприятиме їх вигідному використанню. Для цього буде потрібна активна співпраці між державами і приватними туристськими структурами.

Використання повітряного транспорту розширюватиметься швидше завдяки збільшенню числа зручних прямих рейсів.

Групи, включаючи родини, зменшуватимуться і вибиратимуть все більш гнучку програму відпочинку.

Активніше за інших подорожуватимуть дві вікові групи: люди немолодого віку і молодь.

У мірі все більш активного впровадження комп'ютерних систем бронювання зменшуватимуться терміни бронювання.

Продовжуватиме рости попит на туризм, пов'язаних з відвідинами культурних і історичних видатних пам'ятників, а також з активним відпочинком.

Стан навколишнього середовища стане одним з домінуючих чинників в залученні туристів, особливо в сільських і прибережних районах.

Маркетингова сегментація ринку стане чіткіша вираженим.

Пропозицію необхідно буде підстроювати під потреби кожної групи споживачів.

Географія ж міжнародного туризму визначатиметься пріоритетними для туристів чинниками привабливості тих або інших регіонів і країн. І у створенні образу країни, привабливої як для іноземних туристів, так і громадян самої України, як для іноземних, так і для внутрішніх інвесторів, бачиться основне завдання.

Нарешті слід зазначити, щ міжнародний туризм має прекрасні, перспективи і в майбутньому. Згідно з прогнозами експертів Всесвітньої туристської організації, обсяг міжнародного туризму щорічно зростатиме в середньому на 4%. Доходи від туризму в цей період повинні збільшитися в 4 рази. Це дає можливість говорити про туризм як про пріоритетну галузь світової економіки 21 ст.