ЗМІСТ

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Стор.

ВСТУП                       5

РОЗДІЛ 1. Туризм на переломі: концептуальні зрушення, нові орієнтири,

виклики часу             6

Туризм як прояв і чинник глобалізації сучасного світу

(Парфіненко А.Ю.)               6

Парадигма туризму XXI століття

(Парфіненко А.Ю.)               15

Особливості організації і розвитку інсентів туризму (Андренко І.Б.)                45

Класифікація ділового туризму (Андренко І.Б.)               53

Особливості організації і просування екологічного туризму (Андренко І.Б.)              64

Особливості застосування логістичного підходу для управління

підприємствами туристичної індустрії (Погасій С.О.)                 69

Залізничний туризм як перспективний напрямок розвитку залізничного

транспорту й туризму в Україні (Познякова О.В.)                       82

РОЗДІЛ 2. Міжнародні моделі і стратегії туристичного бізнесу: досвід

для України               92

Витоки професійної туристської термінології (Абрамов В.В.)               92

Проблеми безпеки в спортивному туризмі (Абрамов В.В.)                    108

Міжнародний досвід організації зеленого туризму (Андренко І.Б.)                   127

Закордонний досвід функціонування туризму залізничних потягів

(Познякова О.В.)                   146

РОЗДІЛ 3. Проблеми забезпечення ефективного розвитку українського
ринку туристичних послуг в умовах глобальних трансформацій
інституту туризму     156

3.1. Державне управління: питання виїзного туризму (Писаревський І.М.)... 156

Методологічні аспекти дослідження ринку туристської індустрії

(Оболенцева Л.В.)    168

Поліпшення якості послуг туристського підприємства -

найважливіший резерв підвищення їх конкурентоспроможності

(Погасій С.О.)           182

Дослідження проблем транспортного забезпечення туризму

(Краснокутська Ю.В.)          200

Готельний бізнес в Україні: тенденції та перспективи розвитку

(Оболенцева Л.В.)    210

Вдосконалення розвитку туризму і готельного господарства в Україні

(Ладиженська Р.С.)   220

Ефективний розвиток курортно-рекреаційного туристичного

комплексу «В елика Ялта» (Ладиженська Р.С.)    243

Регіональний менеджмент у туризмі (Поколодна М.М.) 259

Інноваційний розвиток туристського бізнесу як національний

пріоритет України (Петрова Н.Б.)  267