УВАГА

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 

Поняття уваги. Функції уваги. Властивості уваги.

Види уваги: мимовільна, довільна, післядовільна.

Розвиток уваги. Роль уваги у професійній та педагогічній діяльності.

Увага - спрямованість та зосередженість психічної діяльності людини на відповідних предметах або явищах. Спрямованість психічної діяльності носить вибірковий характер. Зосередженість передбачає відволікання від всього іншого, поглибленість у відповідну діяльність. Увага виявляється у визначених психічних процесах: людина вдивляється, принюхується, обмірковує, заучує і т.д. Основні функції уваги:

Відбір значимих предметів, явищ, які б відповідали потребам людини в даний момент часу.

Ігнорування інших, несуттєвих, незначних, конкуруючих впливів.

Регуляція діяльності і контроль: утримання, збереження і виконання дії доти, поки не буде отриманий результат.

Головні  властивості уваги як пізнавального  процесу:  стійкість та коливання, динамічність, концентрація, розподіл та переключення, об'єм уваги.

Стійкість уваги характеризується її довготривалістю та ступенем концентрації на весь період збереження. Стійкість уваги підвищується, коли людина має справу із достатньо складним об'єктом. Дана характеристика у значній мірі залежить також від інтересів людини, наявності вольових зусиль, значення діяльності.

Динамічність уваги виявляється у зрушенні її стійкості на протязі тривалої роботи.

Концентрація виражається в рівні зосередженості уваги на об' єкті.

Розподіл уваги - характеристика, з якою пов' язана можливість одночасного успішного виконання двох або більше видів діяльностей. Головною умовою успішного розподілу є автоматизація одного із видів діяльностей, що виконуються одночасно.

Переключення уваги - здатність швидко переходити від однієї діяльності до іншої. Успішність переключення найчастіше залежить від значення нової діяльності для людини.

Об' єм уваги виміряється кількістю об' єктів, що людина здатна сприйняти при одноразовому пред'явленні. Величина об'єму залежить від гарного розподілу уваги і від швидкого включення людини в діяльність.

Види уваги. Залежно від участі в ній свідомості, увагу розподіляють на мимовільну і довільну.

Довільна увага характеризується наявністю відповідної мети та вольових зусиль. Наприклад, необхідно бути уважним, щоб вірно вирішити задачу.

Мимовільна увага виникає за умов відсутності вольових зусиль. Вона пов' язана з потребами людини, з тим, наскільки діяльність викликає зацікавленість. Відповідного значення набуває також і характер подразнювача (його розмір, колір, подовженість дії). Наприклад, завжди привертає увагу яскравий об' єкт (одяг, автомобіль та ін.) або об' єкт, що становить контраст із навколишнім середовищем (чорна хмара на синьому небі, пляма на скатертині та ін.).

Післядовільна увага походить із довільної, але поступово перетворюється у мимовільну. У даному випадку особливого значення набуває не лише мета діяльності, а й сама діяльність викликає відповідну зацікавленість, і вольові зусилля на досягнення мети зникають. Наприклад, конспектуючи необхідну літературу, студент примушує себе бути уважним, але по мірі знайомства з матеріалом у нього виникає інтерес до даної проблеми і, як наслідок, вольові зусилля зникають.

Увага - важлива та необхідна умова ефективності всіх видів діяльності. Особливого значення набуває її характер, розподіл та переключення. У педагогічній діяльності неабияке місце займає післядовільна увага, що тісно пов' язана як із методами навчання, так і з педагогічною майстерністю викладача.