ПЕРЕДМОВА

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 

Курс основи психології та педагогіки являє собою складову частину загальногуманітарної підготовки студентів, оскільки її зміст є інваріативним до видів та методів будь-якої професійної діяльності. Психологія та педагогіка тісно пов'язані між собою і складають наукову основу процесів навчання та виховання. Найважливіші знання з основ психології, такі, як структура діяльності людини, психологічні особливості процесу спілкування, зміст та механізми пізнавальних процесів різного рівня психічної організації, являють собою теоретичну та практичну підставу педагогіки. Саме тому у даному посібнику знанням з курсу загальної та педагогічної психології приділяється найбільше уваги.

Посібник адресований студентам Харківської національної академії міського господарства, які вивчають даний курс згідно з планами за дисциплінами: „Основи психології та педагогіки ", „Психологія ", „Психологія і педагогіка "

Повноцінне, систематичне засвоєння студентами курсу має забезпечити:

розуміння особистості як найвищої цінності суспільства;

оволодіння термінами та поняттями психології на рівні відтворення, тлумачення та використання їх у повсякденному житті;

орієнтування   в   психічних   феноменах;   вміння здійснювати самоаналіз та самооцінку власних психологічних особливостей;

набуття навичок та формування вмінь застосування набутих знань для ефективного вирішення особистих та професійних проблем.

Головна мета посібника - надати практичну допомогу студентам при вивченні курсу, систематизувати та узагальнити теоретичний матеріал, отриманий на лекціях.