ПАМ'ЯТЬ

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 

Поняття пам'яті. Головні процеси пам'яті.

Види пам' яті.

Роль пам'яті у професійній діяльності.

Пам' ять - запам' ятовування, збереження та подальше відтворення людиною її попереднього досвіду. Пам' ять забезпечує єдність та взаємозв' язок усіх пізнавальних процесів людини.

Пам'ять складається із окремих процесів. До них належать: запам' ятовування, збереження, відтворення та забування матеріалу.

Розподіл пам' яті за видами обумовлений особливостями діяльності, у якій безпосередньо відбуваються її процеси.

1. За характером психічної активності існують такі види пам' яті: пам' ять руху, емоційна пам' ять, пам' ять образна та словесно-логічна.

Пам' ять руху - запам' ятовування, збереження та відтворення різноманіт­них рухів та їх систем. Даний вид пам' яті служить підставою для формування різноманітних практичних навичок. Наприклад, ходити, плавати, писати.

Емоційна пам'ять - пам'ять на почуття. Емоції відіграють дуже важливу роль у житті та діяльності людини, вони сигналізують про те, як задовольня­ються потреби та інтереси, стимулюють вони або стримують діяльність. Емо­ційна пам' ять у відповідному значенні може виступати сильнішою за інші види.

Образна пам' ять - пам' ять на образи, картини життя та природи, ситуації, а також на звуки, запахи, смаки. Найбільше розвинута образна пам' ять у людей творчих професій - художників, музикантів, акторів.

Словесно-логічна пам'ять - пам'ять на будь-яку вербальну інформацію та думки. Вона тісно пов' язана з другою сигнальною системою та притаманна лише людині.

2.         За характером мети діяльності: безпосередня та посередня.
Посередня пам' ять  пов' язана з  спеціальною  метою  - запам' ятати

відповідний матеріал, а також із відповідними вольовими зусиллями людини.

3.         За подовженістю закріплення та збереження матеріалу: оперативна,
короткочасна та довгочасна.

Оперативна пам' ять обслуговує безпосередню діяльність людини протягом відповідного часу. Наприклад, при читанні або математичних операціях ми пам' ятаємо матеріал до того часу, поки працюємо з ним. Матеріал у даному випадку не передбачає подальшого відтворення.

Короткочасна пам'ять зберігає інформацію на відповідний час, матеріал передбачає відтворення через короткий час.

Довгочасна пам' ять - стратегічний вид пам' яті. Він характеризується подовженим збереженням матеріалу після його багаторазового повторення.

Усі види пам'яті пов'язані між собою. Індивідуальні особливості процесів пам' яті можна розподілити на різноманітні її типи: наглядно-образна, словесно-абстрактна та проміжна. Даний розподіл залежить у відповідній мірі від співвідношення першої та другої сигнальної систем у вищій нервовій діяльності людини. Особливості процесів пам' яті необхідно мати на увазі у професійній діяльності - як з боку індивідуальних проявів процесів пам' яті тих, хто працює, так і враховуючи особливості конкретної роботи.