Урок 17

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 

17.1. Aspirado; ekzamenanto; ekflori; dancistino; liniilo; mallarĝa; revulo; salujo; antaŭparolo; ĉiutage; eksterplane; ĝismorte; interurba; kontraŭmilita; kunfrato; memkontenta; multhoma; subaŭskulti; superkonstrui; surtera; restaĵo; personaro; kanteti; decidema; nedecidita; neakceptebla; miskalkuli; allasi; apudmoskva; ĉirkaŭtranĉi; detranĉi; forsendi; plirapidigi; traleginte; disduiĝi; amasloĝejo; enmanigi; represenda; senelira; prikanti; tuteco; maldiligenti; troloĝateco; fileto; neĝventego; singardemo; ĉiuj kune prenitaj.

17.2. En julio; kvardek kilometroj en horo; transformiĝi en maljunulon; tralegi dum tri semajnoj; dum mia foresto; dum horo; dum; ekvidi por la unua fojo; aliĝi al la partio; mi certas pri tio; bezono pri fakuloj; je la naŭa horo; je sep kilometroj de la urbo; kvinoble pli multe; poŝtmarko je dek kopekoj; ŝi ne estas laŭ mia gusto; vorto laŭ vorto; rigardi tra fenestro; domo kun naŭ etaĝoj; manko de scioj; memore pri la heroo; diri ŝerce; du kilometrojn longa; bezoni monon; li estas elektita kiel estro; preni kiel edzinon; erarigi; fini tuj; mi ne povas kompreni; kvazaŭ nenio okazus. Sportklubo ĉe uzino; dum lia vivo; sub tiu kondiĉo; kun lia saĝo; malgraŭ tuta lia deziro; malgraŭ ĉio; paroli antaŭ infanoj; tio okazis en mia ĉeesto; dum la vivo de Puŝkin; esti mortanta. Ĉirkaŭ la mondo; diskutoj pri la problemo.