Урок 20

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 

20.1. Irado; piediranto; dissendi; banejo; observema; partieco; glaciero; memfarita; ĉevalido; malestimi; duonkuŝi; reelekti; sukerujo; antaŭi; superplenumi; anstataŭulo; ĉiusemajne; multangulo; senutila; bani sin; subhaŭta; tranaĝi; transporti; tutpopola; kontraŭagi; interagi; samkursano; nekonata; ekkonscii; strateto; heroeca; nekomparebla; neĝulino; memorinda; alikolorigi; ĉirkaŭdesegni; forkuro; plialtiginte; posttagmanĝa; surluniĝi; ĵetaĉi; filertulo; elpensaĵo; albatiĝi; sportvaroj; interkontinenta; subtropikoj; kinofestivalo.

20.2. Teo kun sukero; de la maldekstra flanko; po unu rublon de ĉiu persono; gratuli okaze de la festo; ekde la infanaĝo; fali de sur la lito; pro malĝojo; laŭ via permeso; batali kontraŭ malamiko; kio estas al vi?; traduko el la germana lingvo; vento el sudo; vidaĵo de sur la monto; loĝi ĉirkaŭ unu monaton; alta kiel arbo; perdi la vojon; konversacii inter kvar okuloj. Labori super (pri) grava problemo; ridi pri ŝerco; pri tio necesas iom pensi. Paroli pri la evento; batiĝi kontraŭ la muron; flanko ĉe flanko. Malproksime de mi; tio estas al vi de mi; en la nomo de la direktoro; kuracilo kontraŭ kormalsano; skribita permane; pro neniofarado; ne aŭdi ekde la naskiĝo; el la tuta koro. Sub la standardo; laŭ la muziko de Vivaldi; antaŭ la Nova jaro; apud Leningrado; li havas preskaŭ 50 jarojn; tio ne estas laŭ liaj fortoj; veturi malsupren. Ĉe lazura lago; ĉe kiu vi estis?; mi ne havas aŭtomobilon. Mi estas kontenta pri vi; akompani per rigardo; farita de fakulo; riĉa je sperto; malsana je la koro; ŝajni kuraĝulo.

Указатель словоэлементов

Цифры указывают номера уроков, где данный словоэлемент переводится или объясняется.

Окончания: -a 1, 2, 3, 8, 9; -as 2; -e 1, 3, 8, 9; -i 1; -is 3; -j 2, 3, 9, 10; -n 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14; -o 1, 3, 8, 9; -os 4; -u 6; -us 5.

Приставки: bo- 18; dis- 13; ek- 8; eks- 9; fi- 18; ge- 5; mal- 3; mis- 10; pra- 18; re- 4.

Суффиксы: -aĉ- 11; -ad- 9; -aĵ- 9; -an- 5; -ant- 8, 14; -ar- 8; -at- 9; -ĉj- 12; -ebl- 11; -ec- 11; -eg- 4; -ej- 6; -em- 10; -end- 13; -er- 13; -estr- 14; -et- 4; -i- 10; -id- 13; -ig- 6; -iĝ- 6; -il- 6; -in- 2; -ind- 10; -ing- 12; -int- 8, 14; -ism- 11; -ist- 2; -it- 9; -nj- 12; -obl- 4; -on- 4; -ont- 8, 14; -op- 4; -ot- 9; -uj- 10; -ul- 5; -um- 11.

Эсперанто-русский словарь

Здесь приводятся только непроизводные слова, встречающиеся в учебнике. Они расположены в алфавитном порядке корней, без учёта окончаний: например, слово tek-o стоит впереди слова teknik-o. Цифры указывают номер урока, в котором данное слово впервые встречается, переводится или объясняется.

A

aboni 14 выписывать (журнал, газету)

 

absoluta 1 абсолютный, безусловный

 

abunda 19 обильный, изобильный, богатый

 

aĉeti 6 купить

 

adepto 20 сторонник, последователь

 

adiaŭ 14 прощай

 

admiri 20 восхищаться, любоваться

 

adreso 1 адрес

 

aero 8 воздух

 

afabla 19 любезный, приветливый

 

afero 8 дело

 

afiŝo 1 афиша, плакат, объявление

 

aflikti 18 удручать, угнетать, печалить

 

agi 11 действовать

 

agnoski 17 признать

 

agrabla 3 приятный

 

agrikulturo 20 сельское хозяйство

 

aĝo 5 возраст

 

ajlo 13 чеснок

 

ajn 15 бы ни (было)

 

akademio 20 академия

 

akcepti 14 принять

 

akiri 18 приобрести

 

akompani 16 провожать, сопровождать

 

aktiva 1 активный, деятельный, энергичный

 

aktoro 2 актер

 

aktuala 1 актуальный

 

akurata 2 аккуратный, пунктуальный

 

akvo 6 вода

 

al 3, 5 1) к; 2) выражает значение дательного падежа

 

alia 5 другой, иной

 

almanako 20 альманах

 

almenaŭ 14 по крайней мере, хотя бы

 

alta 8 высокий

 

alumeto 19 спичка

 

ami 6 любить

 

amaso 17 масса, толпа, скопление

 

ambaŭ 12 оба

 

amiko 5 друг

 

amuzi 16 развлекать, забавлять

 

analizi 19 анализировать

 

ananaso 1 ананас

 

angulo 10 угол

 

animo 16 душа

 

ankaŭ 3 также, тоже, и

 

ankoraŭ 5 ещё

 

anstataŭ 12 вместо

 

antaŭ 5 перед

 

aparato 12 прибор

 

aparta 16 отдельный, особенный, особый

 

aparteni 15 принадлежать

 

apenaŭ 7 едва, еле

 

aperi 11 появиться

 

apetito 1 аппетит

 

apogi 18 поддерживать, подпирать

 

aprilo 9 апрель

 

apud 8 около, возле

 

aranĝi 20 устроить, организовать, провести

 

arbo 8 дерево

 

arda 15 раскаленный, пылающий, пылкий

 

arto 14 искусство

 

artikolo 19 статья

 

asocio 14 ассоциация

 

aspekti 19 выглядеть

 

aspiri 17 стремиться

 

ataki 1 напасть, атаковать

 

atendi 8 ждать

 

atenta 8 внимательный

 

atesti 18 свидетельствовать

 

atingi 14 достигнуть

 

atmosfero 19 атмосфера

 

aŭ 6 или, либо

 

aŭdi 9 слышать

 

aŭgusto 9 август

 

aŭroro 17 утренняя заря

 

aŭskulti 8 слушать

 

aŭtobuso 1 автобус

 

aŭtografo 15 автограф

 

aŭtomobilo 1 автомобиль

 

aŭtoro 1 автор

 

aŭtuno 11 осень

 

avo 5 дед

 

avenuo 11 проспект, широкая улица

 

aviado 15 авиация

B

balo 15 бал

 

balbuti 20 лепетать

 

baldaŭ 6 скоро, вскоре

 

balkono 6 балкон

 

bani 6 купать

 

bankedo 19 банкет

 

baro 15 преграда, препятствие

 

bareliefo 18 барельеф

 

bastono 13 палка

 

bati 9 бить

 

batali 11 сражаться, бороться, биться, драться

 

bazo 3 основа, база

 

bebo 20 младенец

 

bedaŭri 10 сожалеть

 

bela 3 красивый

 

beletro 18 художественная литература

 

beno 16 благословение, благо, счастье

 

benko 19 скамья, скамейка

 

besto 12 животное

 

bezoni 12 нуждаться, иметь потребность

 

biblioteko 1 библиотека

 

biero 9 пиво

 

bildo 4 картина, картинка, изображение, образ

 

bileto 1 билет

 

biografio 14 биография

 

birdo 14 птица

 

blanka 4 белый

 

blonda 5 белокурый, светлый

 

blua 5 синий, голубой

 

bombono 13 конфета

 

bona 3 хороший, добрый

 

bordo 9 берег

 

bovo 13 бык

 

brako 19 рука (выше кисти)

 

branĉo 19 1) ветвь, ветка; 2) отрасль

 

brigado 15 бригада

 

brili 13 блестеть, сверкать

 

bronzo 18 бронза

 

broso 7 щётка

 

brui 14 шуметь

 

bruli 11 гореть

 

bruna 12 коричневый, карий

 

brusto 18 грудь

 

bufedo 6 буфет

 

bukedo 11 букет

 

bulko 13 булка

 

buŝo 13 рот

 

butero 13 сливочное масло

 

butiko 19 киоск, ларек, магазинчик, лавка

C

caro 18 царь

 

celebri 18 чествовать, отмечать

 

cent 4 сто

 

centro 2 центр

 

cepo 13 лук

 

certe 5 конечно; уверенно, точно

 

cetera 20 прочий

 

cigaredo 10 сигарета

 

cirko 10 цирк

 

citrono 13 лимон

 

civitano 15 гражданин

Ĉ

ĉambro 4 комната

 

ĉampiono 1 чемпион

 

ĉar 6 потому что, так как, ибо

 

ĉarma 7 прелестный

 

ĉe 4 у, при

 

ĉefa 10 главный, основной

 

ĉemizo 12 рубашка

 

ĉesi 14 перестать, прекратиться

 

ĉevalo 4 лошадь

 

ĉi 5, 8 выражает близость

 

ĉia 8 всякий, любой

 

ĉial 8 по любой причине

 

ĉiam 7, 8 всегда

 

ĉie 8 везде

 

ĉiel 8 всячески

 

ĉielo 11 небо

 

ĉien 8 во все стороны

 

ĉies 8 всех, принадлежащий всем

 

ĉio 5, 8, 9 всё

 

ĉiom 8 целиком

 

ĉirkaŭ 5, 12 вокруг

 

ĉiu 8, 9 каждый

 

ĉokolado 1 шоколад

 

ĉu 3 1) ли; 2) выражает вопрос

D

da 3 предлог, обозначающий меру или количество

 

danci 15 танцевать

 

danĝero 19 опасность

 

danki 5, 9 благодарить

 

dato 1 дата, число месяца

 

daŭri 10 длиться, продолжаться

 

de 2, 13 1) от; 2) выражает значение родительного падежа

 

decembro 9 декабрь

 

decidi 8 решить

 

dek 4 десять

 

deklaracio 16 декларация

 

dekstra 11 правый

 

delegito 19 делегат, представитель, уполномоченный

 

demandi 4 спрашивать

 

demokrato 18 демократ

 

demokratio 1 демократия

 

dento 7 зуб

 

des 12 тем (соотносительно с 'чем')

 

desegni 12 рисовать, чертить

 

detalo 2 деталь, подробность

 

devi 6 долженствовать, быть должным, быть обязанным

 

devizo 16 девиз

 

deziri 7 желать

 

dio 19 бог

 

diablo 7 чёрт

 

difini 19 определить

 

dika 8 толстый

 

diligenta 16 прилежный, старательный, усердный

 

dimanĉo 7 воскресенье

 

diri 3 сказать, говорить (что-либо)

 

direkto 12 направление

 

direktoro 1 директор

 

disĉiplo 18 ученик, последователь

 

disertacio 1 диссертация

 

disko 17 (грам)пластинка

 

diskuti 10 обсуждать

 

disputi 16 спорить

 

distrikto 6 район

 

divano 6 диван

 

diversa 9 различный

 

dividi 16 делить, разделить

 

do 8 итак, следовательно, значит, же

 

doktoro 16 доктор

 

dokumento 2 документ

 

dolĉa 13 сладкий

 

doloro 17 боль

 

domo 1 дом, здание

 

doni 6 дать

 

donaco 15 подарок

 

dormi 6 спать

 

doto 18 приданое

 

du 3 два

 

dubi 19 сомневаться

 

dum 3 во время, в течение, пока, в то время как

E

ebria 17 пьяный, опьяненный

 

eĉ 6 даже

 

eduki 15 воспитывать

 

edzo 5 муж

 

efektiva 10 действительный

 

egala 12 равный, одинаковый

 

ekonomio 1 1) экономика; 2) экономия

 

ekskluziva 16 исключительный

 

ekskursi 19 совершать экскурсию

 

ekspluati 11 эксплуатировать

 

ekspozicio 12 выставка

 

ekster 8 вне, за

 

ekzameni 1 экзаменовать, проверять

 

ekzemplo 10 пример

 

ekzemplero 17 экземпляр

 

ekzisti 14 существовать

 

el 5 из

 

eleganta 2 элегантный, изящный

 

elekti 12 выбирать, избирать

 

elektro 1 электричество

 

emblemo 14 эмблема

 

emocio 15 волнение, переживание

 

en 2 в

 

enciklopedio 18 энциклопедия

 

entrepreni 18 предпринять

 

entuziasmo 16 воодушевление, энтузиазм, увлечение

 

epoko 17 эпоха

 

erari 10 ошибиться

 

esenco 16 сущность

 

esperi 10 надеяться

 

Esperanto 1 эсперанто

 

esprimi 14 выразить

 

esti 2, 12, 14 быть, являться, иметься, находиться

 

estimi 14 уважать

 

etaĝo 1 этаж

 

etendi 20 протягивать, простирать

 

eterna 16 вечный

 

evento 10 событие

 

evidenta 10 очевидный

 

eviti 16 избежать

 

evolui 10 развиваться

F

fabelo 12 сказка

 

fabriko 1 фабрика, завод

 

facila 3 легкий, нетрудный

 

fajro 11 огонь

 

fako 12 отдел; специальность, отрасль

 

fakto 1 факт

 

fakultato 1 факультет

 

fali 11 упасть

 

fama 18 знаменитый, известный

 

familio 4 семья

 

fanfaro 15 фанфара

 

fari 4 делать

 

farti 5 жить, поживать, чувствовать себя

 

februaro 9 февраль

 

federacio 1 федерация

 

feliĉa 8 счастливый

 

fenestro 6 окно

 

fero 19 железо

 

ferio 15 отпуск, каникулы

 

fermi 6 закрыть

 

fervora 20 страстный, горячий, ревностный, усердный

 

festi 11 праздновать

 

festivalo 20 фестиваль

 

fidela 17 верный, преданный

 

fiera 18 гордый

 

fiksi 17 установить, закрепить, фиксировать

 

filo 5 сын

 

filatelo 20 филателия

 

filmo 1 фильм, пленка

 

filologo 19 филолог

 

filologio 19 филология

 

filozofo 20 философ

 

fini 5 кончит

 

firmao 20 фирма

 

fiŝo 13 рыба

 

fiziko 2 физика

 

flamo 17 пламя

 

flanko 10 сторона, бок

 

flava 12 желтый

 

fleksi 18 гнуть

 

floro 6 цветок

 

flui 17 течь

 

flugi 15 лететь

 

fojo 7 раз

 

folio 11 лист

 

fono 19 фон

 

for 8 прочь

 

forgesi 7 забыть

 

forko 13 вилка

 

formo 1 форма

 

formulo 16 формула

 

forta 5 сильный

 

fortika 20 крепкий

 

foti 1 фотографировать

 

frato 3 брат

 

fraŭlo 12 холостяк, неженатый

 

frazo 2 фраза, выражение, высказывание

 

fremda 17 чужой, иностранный

 

freŝa 11 свежий

 

friti 13 жарить

 

fromaĝo 13 сыр

 

frua 6 ранний

 

frukto 1 плод, фрукт

 

fumi 10 курить

 

fundamento 16 основа, основание, фундамент

 

funkcio 19 функция

G

gaja 8 веселый

 

gajni 15 выиграть

 

galerio 10 галерея

 

gardi 17 хранить, беречь

 

gaso 6 газ

 

gasto 6 гость

 

gazeto 4 периодическое издание, журнал, газета

 

gento 16 племя, народ, этнос

 

geografo 20 географ

 

geografio 1 география

 

giĉeto 19 окошко (в учреждении), форточка

 

gimnastiko 12 гимнастика

 

gimnazio 18 гимназия

 

gitaro 1 гитара

 

glacio 19 лед

 

glaso 13 стакан

 

glavo 16 меч

 

globo 12 шар, шарик

 

grado 16 степень, градус

 

gramo 13 грамм

 

gramatiko 2 грамматика

 

granda 3 большой, великий

 

gratuli 15 поздравить

 

grava 7 важный

 

griza 12 серый

 

grupo 1 группа

 

gulaŝo 1 гуляш

 

gusto 12 вкус

 

gvidi 19 руководить

Ĝ

ĝardeno 19 сад

 

ĝenerala 14 общий, всеобщий, генеральный

 

ĝi 3, 4 он, она, оно (о вещи или о животном)

 

ĝis 4, 5 до

 

ĝoji 5 радоваться

 

ĝusta 6 точный

H

haki 13 рубить

 

halti 12 остановиться

 

haro 5 волос

 

harmonio 16 гармония, согласие

 

haŭto 20 кожа (на человеке или животном)

 

havi 2 иметь

 

hazardo 14 случайность

 

hejmo 5 дом, семейный очаг

 

hela 12 светлый, яркий

 

helpi 8 помочь

 

herbo 14 трава

 

heredi 20 наследовать

 

heroo 1 герой

 

hieraŭ 6 вчера

 

himno 16 гимн

 

historio 1 история

 

ho 6 о!, ох!

 

hobio 14 любимое занятие, увлечение, хобби

 

hodiaŭ 3 сегодня

 

homo 7 человек

 

honoro 19 почёт, честь

 

horo 5 час

 

horizonto 1 горизонт

 

horloĝo 6 часы

 

hotelo 10 гостиница

 

humoro 15 настроение

 

hundo 4 собака

Ĥ

ĥemio 1 химия

 

ĥoro 1 хор

I

ia 9 какой-то

 

ial 9 почему-то

 

iam 9 когда-то

 

ideo 1 идея, мысль

 

idealo 16 идеал

 

ie 9 где-то

 

iel 9 как-то

 

ien 9 куда-то

 

ies 9 чей-то

 

ili 3, 4 они

 

ilustri 12 иллюстрировать

 

imagi 15 вообразить, представить себе

 

impreso 18 впечатление

 

improvizi 15 импровизировать

 

inaŭguro 19 торжественное открытие

 

industrio 11 промышленность

 

infano 5 ребенок

 

informi 1 информировать, извещать, сообщать

 

inĝeniero 1 инженер

 

iniciati 18 начать, взять на себя инициативу

 

inkluzive 20 включительно

 

insigno 10 значок

 

instali 19 установить, устроить, оборудовать

 

instigi 16 побуждать

 

instituto 1 институт

 

instrui 4 учить, обучать, преподавать

 

insulo 20 остров

 

intenci 19 намереваться, замышлять

 

inter 3 между, среди

 

intereso 1 интерес

 

interna 16 внутренний

 

intuicio 18 интуиция, предчувствие

 

inventi 18 изобрести

 

inviti 11 пригласить

 

io 8, 9 что-то, что-либо, что-нибудь

 

iom 9 сколько-то, некоторое количество, немного

 

iri 5 идти, ходить

 

iu 9 кто-то, некто, некий, некоторый, какой-то

J

ja 12 ведь, же

 

jam 5 уже

 

januaro 9 январь

 

jaro 3 год

 

je 6 предлог с неопределённым значением

 

jen 6, 12 вот

 

jes 3 да

 

ju 12 чем (– тем)

 

jubileo 1 юбилей

 

julio 9 июль

 

juna 1 молодой, юный

 

junio 9 июнь

 

juro 20 юриспруденция, право

 

justa 16 справедливый

Ĵ

ĵaketo 1 жакет, куртка

 

ĵaŭdo 7 четверг

 

ĵeti 9 бросить

 

ĵurio 1 жюри

 

ĵurnalo 10 газета

 

ĵus 12 сейчас, только что

K

kabineto 2 кабинет

 

kadro 20 рама, рамка; кадр

 

kafo 11 кофе

 

kaj 2 и, а

 

kajo 19 набережная; платформа, перрон

 

kajero 12 тетрадь

 

kalendaro 15 календарь

 

kalkuli 4 считать, подсчитывать, вычислять

 

kamarado 4 товарищ

 

kamelo 20 верблюд

 

kampo 7 поле

 

kandidato 1 кандидат

 

kanti 8 петь

 

kapo 7 голова

 

kapabla 14 способный

 

kapitano 2 капитан

 

kapti 13 ловить, поймать

 

kara 6 дорогой

 

karaktero 1 характер

 

karbo 15 уголь

 

karesi 19 ласкать, приласкать

 

karoto 13 морковь

 

karto 2 карта; карточка

 

kartvela 2 грузинский

 

kaso 12 касса

 

kaserolo 13 кастрюля

 

kato 4 кот, кошка

 

katalogo 2 каталог

 

katedralo 10 собор

 

kaŭzo 14 причина

 

ke 3 что, чтобы

 

kelkaj 5 несколько

 

kia 5, 9 какой

 

kial 5 почему

 

kiam 5 когда

 

kie 2, 5 где

 

kiel 3, 5 как, в качестве

 

kien 5 куда

 

kies 5 чей

 

kilogramo 1 килограмм

 

kilometro 2 километр

 

kino 1 кино

 

kio 2, 3, 4, 5, 9 что

 

kiom 3, 5 сколько

 

kisi 12 целовать

 

kiu 2, 4, 5, 9, 12 кто; который; какой из

 

klara 11 ясный

 

klaso 1 класс

 

klasika 18 классический

 

klera 18 образованный, просвещённый

 

klimato 2 климат

 

klopodi 10 стараться, хлопотать, заботиться, ходатайствовать

 

klubo 1 клуб

 

knabo 3 мальчик

 

koko 13 петух

 

kolbaso 13 колбаса

 

kolego 16 коллега

 

kolekto 10 собрание, коллекция

 

kolĥozo 1 колхоз

 

koloro 10 цвет

 

komo 4 запятая

 

kombi 7 причесать

 

komedio 2 комедия

 

komenci 8 начать

 

komforto 2 комфорт, уют, удобство

 

komitato 19 комитет

 

kompari 15 сравнить

 

komplika 15 сложный, запутанный

 

komponi 17 сочинять (музыку)

 

kompreni 5 понять

 

komputi 15 вычислять; пользоваться компьютером

 

komuna 6 общий

 

komuniki 16 сообщить

 

koni 7 знать, быть знакомым

 

koncerto 1 концерт

 

kondiĉo 14 условие

 

konduki 10 вести, проводить; привести к чему-либо

 

konferenco 1 конференция, совещание

 

konfirmi 20 подтвердить

 

kongreso 1 съезд, конгресс

 

konkeri 17 покорить

 

konkuri 15 состязаться, соревноваться; соперничать

 

konkurenco 17 конкуренция

 

konkurso 12 соревнование, конкурс

 

konscii 16 сознавать

 

konsenti 14 согласиться

 

konservi 18 хранить, сохранять

 

konsili 17 советовать

 

konstanta 20 постоянный

 

konstrui 14 строить

 

kontenta 14 довольный

 

kontinento 20 континент

 

kontraŭ 9 против

 

kontroli 2 проверять, контролировать

 

konversacii 19 беседовать

 

konvinki 15 убедить

 

kopeko 7 копейка

 

koro 9 сердце

 

korekti 18 исправить, поправить

 

korespondi 10 переписываться

 

korpo 14 тело

 

korto 19 двор

 

kosmo 10 космос

 

kosmonaŭto 1 космонавт

 

kosti 7 стоить

 

kostumo 12 костюм

 

koŝmaro 15 кошмар

 

kotizo 14 членский взнос

 

koverto 7 конверт

 

kovri 12 покрыть

 

krajono 12 карандаш

 

kravato 19 галстук

 

krei 16 создавать, творить; образовать

 

kredi 14 верить

 

kremo 13 крем, сливки, сметана

 

Kremlo 10 Кремль

 

kreski 16 расти

 

krestomatio 18 хрестоматия

 

kreto 4 мел

 

krii 19 кричать

 

kritiki 1 критиковать

 

krokodilo 15 крокодил

 

krom 11 кроме

 

kruela 18 жестокий

 

kuiri 6 варить, готовить пищу

 

kukumo 13 огурец

 

kulero 13 ложка

 

kulturo 2 культура

 

kun 2 с

 

kuri 7 бежать

 

kuraci 9 лечить

 

kuraĝa 11 смелый, храбрый

 

kurso 3 курс, курсы

 

kuŝi 4 лежать

 

kutimo 9 привычка

 

kvalito 17 качество

 

kvankam 10 хотя

 

kvanto 17 количество

 

kvar 3 четыре

 

kvartalo 6 квартал

 

kvazaŭ 14 как будто, будто, будто бы, как бы

 

kvin 3 пять

L

la 2, 6, 9, 11 определённый артикль

 

labori 3 работать, трудиться

 

laca 12 усталый

 

lago 11 озеро

 

lakto 13 молоко

 

lampo 1 лампа

 

lando 7 страна

 

lardo 13 сало

 

larĝa 13 широкий

 

lasi 14 оставить, пустить

 

lasta 7 последний

 

laŭ 12 по, согласно, в соответствии с

 

laŭro 13 лавр

 

lavi 7 мыть

 

lazura 1 лазурный, небесно-голубой

 

leciono 3 урок, занятие

 

legi 4 читать

 

legendo 14 легенда

 

legomo 13 овощ

 

leĝo 15 закон

 

lekcio 2 лекция

 

lerni 3 учить, обучаться, учиться, изучать

 

lerta 15 ловкий, искусный, умелый

 

letero 5 письмо

 

levi 7 поднять

 

li 2 он

 

libera 8 свободный

 

libro 6 книга

 

ligi 13 связать, завязать

 

ligno 13 дерево (материал), древесина

 

limo 14 граница, рубеж, предел

 

lino 12 лен

 

lingvo 3 язык

 

linio 1, 20 1) линия; 2) строка

 

lito 6 кровать, постель

 

literaturo 2 литература

 

loĝi 5 жить, проживать, населять

 

loko 7 место

 

longa 3 длинный, долгий

 

loterio 15 лотерея

 

ludii 8 играть

 

lumi 9 светить

 

luno 2 луна

 

lundo 7 понедельник

 

lustro 1 люстра

M

magazeno 6 магазин

 

magnetofono 17 магнитофон

 

majo 1, 9 май

 

majstro 18 мастер, знаток; учитель, маэстро

 

malgraŭ 12 несмотря на

 

mano 8 рука, кисть

 

manĝi 6 кушать, есть

 

maniero 13 способ, образ, прием

 

maniko 15 рукав

 

manki 14 отсутствовать, не хватать, недоставать

 

mapo 20 географическая карта

 

maro 9 море

 

mardo 7 вторник

 

marko 14 марка

 

marŝi 2 идти, шагать; маршировать

 

marto 9 март

 

masko 15 маска

 

mastro 10 хозяин, владелец

 

maŝino 1 машина, механизм; станок

 

matematiko 2 математика

 

mateno 5 утро

 

materialo 11 материал

 

meblo 4 мебель

 

medicino 1 медицина

 

melodio 19 мелодия

 

mem 8 сам

 

membro 19 член

 

memori 8 помнить

 

mendi 17 заказать

 

merito 19 заслуга, достоинство

 

merkredo 7 среда

 

meti 6 класть, помещать, ставить, положить

 

metalo 1 металл

 

metro 1 метр

 

metro(politen)o 10 метро(политен)

 

mezo 10 середина

 

mezuri 20 мерить

 

mi 2 я

 

miksi 13 смешивать

 

mil 4 тысяча

 

miliono 1 миллион

 

mliti 11 воевать

 

miniaturo 20 миниатюра

 

minus 1 минус

 

minuto 6 минута

 

miri 9 удивиться

 

miraklo 20 чудо

 

modo 1 мода

 

moderna 19 современный

 

modesta 18 скромный

 

mola 14 мягкий

 

momento 1 мгновение, миг, момент

 

mono 7 деньги

 

monato 3 месяц

 

mondo 6 мир, свет

 

monto 10 гора

 

montri 6 показать

 

monumento 11 памятник

 

morgaŭ 4 завтра

 

morti 11 умереть

 

motoro 2 мотор, двигатель

 

movi 9 двигать

 

multe 4 много

 

muro 4 стена

 

muzeo 11 музей

 

muziko 1 музыка

N

nacio 2 нация

 

naĝi 9 плыть

 

najbaro 12 сосед

 

najlo 19 гвоздь

 

naski 14 родить, рождать

 

naturo 14 природа

 

naŭ 4 девять

 

ne 2, 3, 7, 8, 11 не, нет

 

necesa 3 необходимый, нужный

 

negro 19 негр

 

neĝo 10 снег

 

nek 8 ни

 

nenia 8 никакой

 

nenial 8 без причины

 

neniam 6, 8 никогда

 

nenie 8 нигде

 

neniel 8 никак

 

nenien 8 никуда

 

nenies 8 ничей

 

nenio 8, 9 ничто

 

neniom 8 нисколько

 

neniu 8, 9 никто, ни один, никакой

 

nepre 7 непременно, обязательно

 

neta 18 чистовой, чистый, чёткий

 

neŭtrala 16 нейтральный

 

ni 2 мы

 

nigra 9 чёрный

 

nivelo 15 уровень

 

nobla 18 благородный

 

nokto 7 ночь

 

nomo 5 имя, название

 

nombro 8 число

 

nordo 15 север

 

noto 20 заметка, запись, отметка; примечание

 

nova 1 новый

 

novembro 9 ноябрь

 

nu 1 ну

 

nubo 14 облако

 

nul 1, 3 нуль, ноль

 

numero 6 номер

 

nun 4 теперь, сейчас

 

nur 3 только, лишь, всего лишь

O

objekto 7 предмет, вещь

 

observi 20 наблюдать

 

obstina 16 упрямый, упорный, настойчивый

 

oceano 13 океан

 

odori 11 пахнуть

 

ofico 4 должность, служба

 

oficiala 16 официальный

 

ofta 11 частый

 

ok 4 восемь

 

okazi 8 произойти, случиться, состояться

 

okcidento 15 запад

 

oktobro 9 октябрь

 

okulo 5 глаз

 

okupi 10 занимать

 

ol 5 чем (при сравнении)

 

olimpia 20 олимпийский

 

ombro 19 тень

 

ondo 17 волна

 

oni 8 неопределённо-личное местоимение

 

opinii 14 думать, полагать, считать, иметь мнение

 

oro 11 золото

 

oratoro 19 оратор

 

ordo 12 порядок

 

ordinara 15 обыкновенный, обычный

 

orelo 9 ухо

 

organizi 1 организовать

 

oriento 15 восток

 

originalo 1 оригинал

 

ornami 19 украсить

 

ovo 13 яйцо

P

paco 10 мир, покой

 

pagi 12 платить

 

paĝo 18 страница

 

palaco 11 дворец

 

palmo 1 пальма

 

palto 2 пальто

 

pano 8 хлеб

 

papero 4 бумага

 

pardoni 10 извинить, простить

 

parko 2 парк

 

parodio 15 пародия

 

paroli 4 говорить (о чём-либо)

 

parto 7 часть

 

partio 1 партия

 

pasi 9 проходить

 

pasaĝero 7 пассажир

 

pasio 17 страсть

 

pasporto 2 паспорт

 

paŝi 11 шагать

 

patro 5 отец

 

paŭzo 1 пауза, перерыв

 

peco 13 кусок, штука; деталь

 

pedagogo 2 педагог

 

pedegogio 2 педагогика

 

pekli 13 солить, засаливать, мочить, заготавливать впрок

 

peni 17 стараться, прилагать усилия

 

pendi 18 висеть

 

penetri 17 проникать

 

pensi 7 думать

 

pentri 12 рисовать (красками)

 

per 4, 13 1) посредством; 2) выражает значение творительного падежа

 

perdi 12 потерять

 

perei 17 погибнуть

 

perfekta 15 совершенный, безупречный, отличный

 

periodo 17 период

 

permesi 19 позволить, разрешить

 

persiko 19 персик

 

persono 10 личность, лицо, человек

 

peti 5 просить

 

pezi 7 весить, иметь вес

 

piedo 7 нога, ступня

 

pilko 8 мяч

 

pioniro 1 пионер

 

pipro 13 перец

 

pizo 13 горох

 

placo 11 площадь

 

plaĉi 8 нравиться

 

plaĝo 11 пляж

 

plano 1 план

 

planedo 2 планета

 

plej 5, 8 наиболее, самый

 

plena 9 полный

 

plezuro 3 удовольствие

 

pli 5, 12 более, больше

 

plu 11 далее, более, больше

 

plumo 12 перо

 

pluraj 17 несколько, довольно много

 

plus 1 плюс

 

pluvo 12 дождь

 

po 12 по

 

poeto 1 поэт

 

polietileno 13 полиэтилен

 

politiko 18 политика

 

pomo 13 яблоко

 

popolo 10 народ

 

populara 15 популярный

 

por 3 для, за, с целью, для того чтобы

 

pordo 6 дверь

 

porko 13 свинья

 

porti 7 нести

 

portreto 1 портрет

 

posedi 16 обладать, владеть

 

post 5 после, через, за

 

postuli 17 требовать

 

poŝto 14 почта

 

povi 3 мочь

 

praktiko 1 практика, применение, опыт, занятие

 

prava 10 (он) прав

 

precipe 11 особенно, главным образом

 

preciza 16 точный

 

preferi 6 предпочитать

 

prelego 10 доклад, лекция

 

preni 7 брать, взять

 

prepari 11 готовить

 

presi 17 печатать

 

preskaŭ 9 почти

 

preta 13 готовый

 

preter 11 мимо

 

prezenti 14 представить

 

pri 4 о, об

 

printempo 12 весна

 

prismo 20 призма

 

privata 16 частный

 

pro 11 за, ради, из-за, по причине

 

problemo 1 проблема, вопрос, задача

 

procento 1 процент

 

profesio 2 профессия

 

profesoro 19 профессор

 

profito 16 выгода, польза, прибыль

 

profunda 11 глубокий

 

programo 2 программа

 

progresi 2 прогрессировать

 

projekto 1 проект

 

proksima 7 близкий

 

promeni 11 гулять

 

promesi 10 обещать

 

prononci 19 произносить

 

propagandi 2 пропагандировать

 

proponi 14 предложить

 

propra 15 собственный

 

prospekto 20 проспект, описание

 

provi 17 пробовать, пытаться

 

prunte 10 взаймы

 

pruvi 19 доказать

 

pseŭdonimo 18 псевдоним

 

publiko 18 публика, общественность

 

punkto 11 точка

 

pura 14 чистый

R

radio 1 1) радио; 2) луч

 

rajto 14 право

 

rakonti 5 рассказать

 

rapida 6 быстрый, скорый

 

raporti 15 отчитываться, докладывать

 

razi 12 брить

 

reala 2 реальный, действительный

 

reciproka 16 взаимный

 

redakcio 2 редакция

 

redaktoro 2 редактор

 

regi 14 царить, править, управлять; владеть (языком)

 

regiono 11 область

 

registri 14 записывать, регистрировать

 

regulo 14 правило

 

reĝimo 18 режим; государственный строй

 

reklamo 1 реклама

 

rekomendi 1 рекомендовать, советовать

 

rekta 10 прямой

 

rendevuo 19 свидание

 

renkonti 11 встретить

 

respondi 4 ответить

 

respubliko 1 республика

 

resti 7 остаться

 

restoracio 11 ресторан

 

revi 14 мечтать

 

revolucio 1 революция

 

revuo 10 журнал, обозрение

 

rezolucio 19 резолюция

 

rezulti 1 являться результатом, проистекать, следовать

 

ricevi 6 получить

 

riĉa 3 богатый

 

ridi 10 смеяться

 

rigardi 6 смотреть, глядеть

 

rikolto 7 урожай

 

rilati 16 относиться

 

rimarki 9 заметить

 

rimedo 20 средство

 

ripeti 15 повторить

 

ripozi 8 отдыхать

 

rivero 11 река

 

robo 12 платье

 

rolo 2 роль

 

romano 2 роман

 

romanco 17 романс

 

romantiko 20 романтика

 

rondo 11 круг

 

rozo 1 роза

 

rublo 2 рубль

 

ruĝa 7 красный

S

sabato 7 суббота

 

sablo 9 песок

 

sagaca 18 проницательный, прозорливый

 

saĝa 5 умный, мудрый

 

sako 8 мешок, сумка

 

salo 13 соль

 

salono 11 зал

 

salti 7 прыгнуть

 

saluti 3 приветствовать

 

sama 3, 8 тот же самый; такой же самый, одинаковый

 

sana 5 здоровый

 

sanatorio 9 санаторий

 

sango 16 кровь

 

sankta 16 священный, святой

 

sata 13 сытый

 

saŭco 13 соус

 

sceno 1 сцена

 

scii 3 знать

 

scienco 10 наука

 

se 5 если

 

sed 2 но, а

 

seĝo 6 стул

 

sekreto 1 секрет, тайна

 

sekretario 2 секретарь

 

sekundo 2 секунда

 

sekvi 9 следовать

 

semajno 9 неделя

 

sen 6 без

 

senco 19 смысл

 

sendi 10 послать

 

senti 14 чувствовать

 

sep 4 семь

 

septembro 9 сентябрь

 

serĉi 10 искать

 

serioza 1 серьёзный

 

servi 12 служить

 

ses 4 шесть

 

si 5, 7 себя

 

sidi 1 сидеть

 

signo 12 знак, признак

 

signalo 1 сигнал

 

signifi 10 значить

 

silenti 9 молчать

 

simbolo 14 символ

 

simila 17 подобный, похожий

 

simpla 8 простой

 

sino 19 глубина; чрево; лоно; недра; грудь, пазуха

 

sincera 14 искренний

 

sinjoro 1 господин, синьор

 

sistemo 2 система

 

situacio 1 ситуация, положение

 

skioj 11 лыжи

 

skribi 4 писать

 

skulpti 18 ваять, лепить, делать скульптуру

 

socio 14 общество

 

socialismo 19 социализм

 

societo 17 общество, организация, объединение

 

soifi 16 жаждать, хотеть пить

 

sojlo 20 порог

 

sola 8 единственный, одинокий, один

 

soldato 1 солдат, воин

 

solidara 15 солидарный

 

somero 9 лето

 

soni 15 звучать

 

sonĝo 15 сон, сновидение, грезы, мечта

 

sonori 6 звенеть

 

sorto 18 судьба

 

speco 15 вид, род, сорт

 

speciala 1 специальный, особый

 

spegulo 6 зеркало

 

spektaklo 12 спектакль, зрелище

 

sperta 10 опытный

 

spirito 16 дух

 

sporto 1 дух

 

sprita 15 остроумный

 

stacio 8 станция

 

stadiono 10 стадион

 

standardo 11 знамя

 

stari 4 стоять

 

stato 15 состояние

 

stelo 10 звезда

 

stilo 20 стиль

 

strato 6 улица

 

studi 7 изучать, учить, учиться; исследовать

 

studento 1 студент

 

sub 7 под

 

subite 14 вдруг, внезапно, неожиданно

 

sudo 15 юг

 

suferi 11 страдать

 

sufiĉa 7 достаточный

 

suko 13 сок

 

sukcesi 7 иметь успех; успеть; суметь

 

sukero 13 сахар

 

suno 9 солнце

 

supo 13 суп

 

super 9 над

 

supro 12 верх, вершина

 

sur 2 на

 

surprizi 17 удивить, поразить

Ŝ

ŝafo 13 баран

 

ŝajni 9 казаться

 

ŝalti 17 включить

 

ŝanco 17 случай, возможность

 

ŝanĝi 14 менять, изменять

 

ŝarĝo 15 груз, нагрузка

 

ŝaŝliko 13 шашлык

 

ŝati 6 нравиться, любить, высоко ценить

 

ŝerci 15 шутить

 

ŝi 3 она

 

ŝipo 9 корабль, судно

 

ŝoforo 1 шофер

 

ŝpari 15 сберегать, экономить, сохранять

 

ŝranko 6 шкаф

 

ŝtato 10 государство

 

ŝtupo 19 ступень

 

ŝuo 12 ботинок, туфля

T

tablo 4 стол

 

tabulo 4 доска

 

taĉmento 14 отряд

 

tago 3 день

 

tajpi 12 печатать на машинке

 

tamen 9 однако

 

tasko 15 задача, задание

 

taŭgi 12 годиться, быть пригодным

 

tavolo 20 слой

 

teo 13 чай

 

teamo 15 команда; группа; смена

 

teatro 2 театр

 

teko 6 портфель

 

tekniko 2 техника

 

teksto 2 текст

 

telefono 1 телефон

 

telegramo 2 телеграмма

 

telero 13 тарелка

 

televido 6 телевидение

 

temo 14 тема

 

tempo 3 время

 

temperamento 20 темперамент

 

tempraturo 1 температура

 

teni 8 держать

 

tendo 9 палатка

 

teniso 1 теннис

 

tero 8 земля

 

termino 20 термин

 

teruro 19 ужас

 

tia 5 такой

 

tial 5 потому, поэтому

 

tiam 5 тогда

 

tie 5 там

 

tiel 5 так

 

tien 5 туда

 

ties 5 того, принадлежащий тому

 

timi 14 бояться

 

tio 5, 9 то

 

tiom 5 столько

 

tiri 15 тянуть, привлекать, извлекать

 

titolo 18 заглавие, заголовок

 

tiu 5, 9 тот

 

tomato 13 помидор, томат

 

tra 6 через, сквозь

 

tradicio 17 традиция

 

traduki 17 переводить

 

trafi 14 попасть, застать, встретить

 

trafiko 19 связь, сообщение; движение, транспорт

 

trajno 20 поезд

 

traktoro 2 трактор

 

tramo 7 трамвай

 

tranĉi 13 резать

 

trankvila 10 спокойный

 

trans 9 за, через, по ту сторону

 

tre 3 очень

 

tri 1, 3 три

 

trinki 9 пить

 

tro 9 слишком

 

trolebuso 2 троллейбус

 

tropiko 20 тропик

 

trotuaro 15 тротуар

 

trovi 7 найти

 

trudi 16 навязать

 

tuj 7 сейчас, тотчас, сразу

 

turo 10 башня

 

turismo 9 туризм

 

turisto 9 турист

 

turni 13 повернуть, обратить

 

tuŝi 18 касаться, трогать, затрагивать

 

tuta 5 весь, целый

U

unio 10 союз

 

universala 12 универсальный, всемирный, всеобщий

 

universitato 2 университет

 

unu 3 один

 

urbo 5 город

 

utila 10 полезный

 

uzi 16 употреблять, использовать, применять

 

uzino 5 завод

V

vagono 1 вагон

 

valoro 11 ценность, стоимость, значение

 

varo 20 товар

 

varma 6 теплый

 

vasta 17 обширный, просторный

 

veki 17 будить, пробуждать

 

veni 5 прийти, приехать, прибыть; наступить

 

vendi 13 продать

 

vendredo 7 пятница

 

venki 18 победить, одержать победу

 

vento 14 ветер

 

vera 6 правдивый, истинный, настоящий, подлинный

 

verda 8 зеленый

 

verko 15 сочинение, произведение

 

verso 15 стих

 

vespero 3 вечер

 

vesto 7 одежда

 

vestiblo 19 вестибюль, передняя

 

vetero 9 погода

 

veturi 8 ехать

 

vi 2 ты, вы

 

viando 13 мясо

 

vico 18 ряд, очередь

 

vidi 1 видеть

 

vilaĝo 14 деревня

 

vino 1 вино

 

vinagro 13 уксус

 

vintro 12 зима

 

viro 7 мужчина

 

vivi 5 жить, существовать

 

vizaĝo 8 лицо

 

viziti 11 посещать

 

voĉo 14 голос

 

vojo 10 путь, дорога

 

vojaĝi 9 путешествовать

 

voki 11 звать

 

voli 3 хотеть

 

volonte 14 охотно

 

vorto 4 слово

Z

zorgi 14 заботиться