СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Lužný D. Nová nboženská hnutí. Brno: Masarykova univerzita. 1997. С. 26.

Berger P.L. Zur Dialektik von Religion und Gesellschaft. Framkfurt am Main: Fisher Taschenbuch. 1988.

 Kepel G. Boži pomsta. Křest'ané, židé a muslimové znovu dobývají svět. Praha: Atlantis. 1996.

Martin D. Tongues of Fire. The Еxplosion of Protestantism in Latin America / Oxford and Boston. MA: Basil Blackwell, 1990.

Berger P.L. A Rumor of Angels. New York: Anchor Books, 1990.

 Chryssides G. Exploring New Religions. London: Cassels. 1999.

 Malý slowník sekt 1998. Kostelni Vydří: Karmelitánské nakladatelství.