3. Необхідність планування діяльності підприємства в умовах ринку

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Планування допомагає відповісти на чотири важливих питання:

1.  Де організація знаходиться в даний час, які підсумки й умови її діяльності?

2. Якою хоче бачити себе організація в майбутньому?

3.  Куди і як вона збирається рухатися?

4. Як і за допомогою яких ресурсів можуть бути досягнуті цілі організації?

Відповідь на перше питання дає аналіз стану підприємства і його конкурентного становища.

Відповідь на друге питання - це, по с суті, розробка місії підприємства, а на третє - його майбутньої стратегії.

Щоб відповісти в цілому на три питання, необхідно розробити стратегічний план підприємства (стратегічне планування є об'єктом вивчення спеціального курсу).

Відповідь на четверте питання і складає зміст техніко-економічно-го (тактичного) планування, основне завдання якого — забезпечити виконання цілей і завдань стратегічного плану на майбутній рік.

Відсутність планування ставить фірми в таке положення, коли вони:

• не розуміють майбутніх завдань;

• не вміють розглядати господарювання як безупинний процес, де поточні дії органічно пов'язані з майбутніми;

• втрачають орієнтацію в господарському світі, тому що керуються тільки короткостроковими інтересами і не розуміють загального змісту подій, які відбуваються;

• не в змозі визначити основні потреби ринку;

• виявляються в більш слабкій позиції порівняно з іншими учасниками ринкової діяльності.

Навпаки, застосування планування діяльності фірм створює такі важливі переваги:

•  уможливлює підготовку до використання майбутніх сприятливих умов;

• з'ясовує проблеми, які виникли;

• підготовляє фірму до раптових змін у зовнішньому середовищі;

• стимулює керівників до реалізації своїх рішень у подальшій роботі;

• поліпшує координацію дій в організації;

• створює передумови для підвищення освітньої підготовки менеджерів;

• збільшує можливості в забезпеченні фірми необхідною  інформацією ;

• сприяє більш раціональному розподілу ресурсів;

• чітко формалізує обов'язки й відповідальність працівників фірми;

• поліпшує контроль в організації

Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства